گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر

مطالب مرتبط با گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر

1398 فروردین

گفت‌وگو با امیر نجفی، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 7585

گفت‌وگوبا علیرضا سخایی‌راد، دوازدهم ریاضی از اهواز باتراز 8342

1397 اسفند

گفت‌وگو با ملیکا شیرعلی، دانش‌آموز تجربی از شهرضا با تراز 7565

گفت‌وگو با سیده‌آزیتا آذرشب از دهدشت (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با عسل رضایی از اهواز (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با پریسا کفایتی، برتر دوازدهم تجربی از لاهیجان

گفت‌وگو با علیرضا معتمدی، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 8018

گفت‌وگو با حسین گله‌داری، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7839

گفت‌وگو با ستاره موسوی از نوشهر (تیزهوشانی)

گفت‌وگو با نازنین قاسمی، دانش‌آموز دوازدهم انسانی با تراز 7900

1397 بهمن

گفت‌وگو با سیاوش کیانپور، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7800

گفت‌وگو با زینب مظفری خسروی از یزد (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌و‌گو با فائزه محمودی از بم (تیزهوشانی)

گفت‌وگو با کیانا مصری، کلاس نهم از تبریز

1397 دی

گفت‌وگو با آناهیتا کشتگر از شیراز (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با یونس پیربداقی، دوازدهم ریاضی با تراز 7900

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

1397 آذر

گفت‌وگو با امیر جبیری، دوازدهم تجربی با میانگین تراز 7754

گفت‌وگو با امیررضا عباس‌نژاد، دوازدهم تجربی با تراز 7982

گفت‌وگو با معین افسر، دوازدهم انسانی با میانگین تراز 7818

گفت‌وگو با ارحام فتحی، 6 سال پیوستگی از سوم دبستان

گفت‌وگو با مهدیه عباسی، از دوم دبستان تا تیزهوشان

گفت‌وگو با نرجس یارمحمدی، 5 سال حضور در آزمون‌های برنامه ای

گفت‌وگو با آیلین مظلومی‌پور، از دوم دبستان تا کلاس هشتم

1397 آبان

گفت‌وگو با معصومه صوری، کلاس یازدهم از رشت

گفت‌وگو با حسین قزل‌سوفلو و سهیل ولی‌زاده از مینودشت

گفت‌وگو با ایلیا یکه‌تاز، دانش‌آموز کلاس هشتم از تهران

1397 تیر

گفت‌وگو با آرمین رحمتی از نوشهر

بیشتر
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری از ریاضی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : عادل حسینی