گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر

مطالب مرتبط با گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر

1397 دی

گفت‌وگو با آناهیتا کشتگر از شیراز (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با یونس پیربداقی، دوازدهم ریاضی با تراز 7900

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

1397 آذر

گفت‌وگو با امیر جبیری، دوازدهم تجربی با میانگین تراز 7754

گفت‌وگو با امیررضا عباس‌نژاد، دوازدهم تجربی با تراز 7982

گفت‌وگو با معین افسر، دوازدهم انسانی با میانگین تراز 7818

گفت‌وگو با ارحام فتحی، 6 سال پیوستگی از سوم دبستان

گفت‌وگو با مهدیه عباسی، از دوم دبستان تا تیزهوشان

گفت‌وگو با نرجس یارمحمدی، 5 سال حضور در آزمون‌های برنامه ای

گفت‌وگو با آیلین مظلومی‌پور، از دوم دبستان تا کلاس هشتم

1397 آبان

گفت‌وگو با حسین قزل‌سوفلو و سهیل ولی‌زاده از مینودشت

گفت‌وگو با ایلیا یکه‌تاز، دانش‌آموز کلاس هشتم از تهران

1397 تیر

گفت‌وگو با آرمین رحمتی از نوشهر

بیشتر