گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر

مطالب مرتبط با گفت‌وگو با دانش‌آموزان برتر

تیر 1398

گفت‌وگو با آرمین بابایی، دوازدهم تجربی از شاهرود با تراز 7935

گفت‌وگو با آریا جلالی، دوازدهم ریاضی از لاهیجان با تراز 7935

گفت‌وگوبا اشکان خادمیان، دوازدهم ریاضی ازقائم‌شهر باتراز 8097

گفت‌وگو با هومن درخشی، فارغ‌التحصیل ریاضی از تبریز باتراز 7780

گفت‌وگو با کیمیا قنواتی، دوازدهم انسانی از اهواز با تراز 7676

گفت‌وگو با محسن راستکار، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 7854

گفت‌وگوبا صبا تکلوابدالی، دوازدهم تجربی از نیشابور باتراز 7992

گفت‌وگو با فاطمه عسگری، دوازدهم ریاضی از اصفهان با تراز 7940

گفت‌وگو با کیان رحمانی، دوازدهم تجربی از بوکان با تراز 7785

گفت‌وگو با رسا ظفری، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 8135

گفت‌وگو با مهران منتظر ، دوازدهم ریاضی از تفت با تراز 8278

گفت‌وگوبا حسین اسکندری‌نیا، دوازدهم تجربی از اهواز باتراز 7736

گفت‌وگوبا احسان امین سبحانی، دوازدهم تجربی ازتبریز باتراز 7755

گفت‌وگو با علی زرین‌نیا، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 7588

خرداد 1398

گفت‌وگو با محمدامین فرج‌زاده، دوازدهم تجربی از میاندوآب

گفت‌وگوبا مهیار جعفری نوده، دوازدهم ریاضی از زنجان باتراز 8030

گفت‌وگو با مهلا معماری، دوازدهم انسانی از قزوین با تراز 7609

گفت‌وگو با امیرساسان نوشک، دوازدهم تجربی از گرگان باتراز 7801

گفت‌وگو با محمدرضا مفیضی، دوازدهم ریاضی از یزد باتراز 8042

گفت‌وگو با آنیتا خورشیدوند، دهم تجربی از خرم‌آباد با تراز 7555

گفت‌وگو با مصدق مرادی، یازدهم تجربی از ایذه با تراز 7568

گفت‌وگو با سینا گلریز از صومعه‌سرا (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با اشکان توکلی از اردبیل

گفت‌وگو با نگین زین‌الصالحین از بم (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با علی نوروزی، دهم ریاضی از اردبیل

گفت‌وگو با تسنیم سلطانیه، یازدهم تجربی از زنجان

گفت‌وگو با محراب شادی‌دیزناب، یازدهم تجربی از تبریز

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با شیدا پشنگ‌پور، دهم ریاضی از شهر قدس

گفت‌وگو با امین غفاری از تبریز (تیزهوشانی‌ها)

گفت‌وگو با زهره عباسی، دوازدهم ریاضی از کلاچای با تراز 7685

بیشتر