خلاصه‌نویسی

مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

1396 اسفند

خلاصه نکات ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی مختص آزمون 4 اسفند

1396 بهمن

خلاصه فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه نکات شیمی سال چهارم مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه نکات زبان پیش دانشگاهی مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه عربی سوم مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه شیمی سال سوم مختص کنکوری‌ها - آزمون 4 اسفند

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون کنکوری‌ها - آزمون 4 اسفند

خلاصه دینی سوم مختص آزمون 4 اسفند ( مختص کنکوری‌ها )

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 4 اسفند

خلاصه شیمی پیش دانشگاهی مختص آزمون 20 بهمن

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 20 بهمن

خلاصه ریاضی پیش دانشگاهی (تجربی ) مختص آزمون 20 بهمن

خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 20 بهمن

موضوعات مهمی که باید در مورد یادداشت‌برداری بدانیم

خلاصه زبان چهارم مختص آزمون 20 بهمن

خلاصه فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 20 بهمن

خلاصه عربی سوم مختص آزمون 20 بهمن ( کنکوری‌ها )

خلاصه نکات شیمی سوم - مختص آزمون 20 بهمن (کنکوری‌ها )

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون کنکوری‌ها - آزمون 20 بهمن

خلاصه فیزیک سوم مختص آزمون 20 بهمن

خلاصه زیست پایه ( دوم و سوم ) مختص آزمون 6 بهمن

1396 دی

خلاصه نکات گرامر تمام درس‌ها ی زبان سال سوم مختص آزمون 6بهمن

خلاصه کامل کتاب شیمی سال سوم ومختص آزمون 6 بهمن

خلاصه کامل کتاب فیزیک سال سوم و مختص آزمون 6 بهمن

خلاصه‌نویسی و روش‌های آن (2)

خلاصه ای کامل از مباحث آزمون 22 دی ریاضیات پیش تجربی

خلاصه ریاضی هفتم مختص آزمون 22دی

خلاصه ریاضیات گسسته مختص آزمون 22 دی

بیشتر
تدریس ویژه مناطق زلزله زده - حرکت نوسانی
چهارم ریاضی     دبیر : علی اکبر محمدی