مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

خلاصه‌نویسی

۱۳۹۶ آبان

خلاصه نکات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات فیزیک سال سوم مختص آزمون کنکوری‌ها ( سه آذر )

خلاصه نکات زبان سال سوم مختص آزمون 3 آذر (پیش دانشگاهی )

خلاصه نکات شیمی سال سوم مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات درس فیزیک پیش دانشگاهی - مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات ریاضی هفتم مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات ریاضیات گسسته مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات درس شیمی پیش دانشگاهی مختص آزمون 3 آذر

خلاصه نکات دین و زندگی مختص آزمون 19 آبان

خلاصه نکات ریاضیات گسسته مختص آزمون 19 آبان

حل سوالات کنکور 95و 96زیست منطبق باآزمون 19 آبان - بهاره اخوت

زیست‌شناسی: خلاصه‌برداری یا نکته گذاری؟

خلاصه نکات دیفرانسیل پیش دانشگاهی مختص آزمون 19 آبان

خلاصه نکات شیمی پیش دانشگاهی مختص آزمون 19 آبان

خلاصه نکات هندسه تحلیلی مختص آزمون 19 آبان

خلاصه درس ریاضی هفتم مختص آزمون 19 آبان

خلاصه نکات درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 19 آبان

خلاصه نکات درس دین وزندگی پیش دانشگاهی مختص آزمون 19 آبان

خلاصه نکات شیمی پیش مختص آزمون 5 آبان

خلاصه نکات فیزیک پیش مختص آزمون 5 آبان

۱۳۹۶ مهر

خلاصه نکات زبان پیش دانشگاهی مختص آزمون 5 آبان

خلاصه زیست ویژه آزمون 5 آبان به قلم بهاره اخوت - پزشکی ایران

خلاصه نکات فیزیک پیش دانشگاهی به قلم دانشجوی برق تربیت مدرس

خلاصه‌نویسی و روش‌های آن

خلاصه نکات کامل مباحث زیست 2به قلم دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

خلاصه نکات کتاب فیزیک سوم به قلم دانشجوی مهندسی برق تربیت مدرس

۱۳۹۶ شهریور

نویسنده‌ی یک کتاب باشید...

به نوشته‌های خود شک نکنید!

نکته برداری در مطالعه

بیشتر