معتمدین بورسیه

مطالب مرتبط با معتمدین بورسیه

اسفند 1397

سی و سومین جلسه شورای معتمدین بورسیه در آستانه نوروز 98

آبان 1397

جلسات استانی معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی همزمان با سالگرد وقف

سی و دومین جلسه شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

تیر 1397

گفتگو با علی محمد رضوی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

گفتگو با جعفر شریعتی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

افزایش کیفیت و کمیت در بورسیه هاى شبستر

خرداد 1397

گفتگو با داود صیقلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

اردیبهشت 1397

گفتگو با عشرت رجبلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

افزایش بورسیه‌های بنیاد قلم چی در میانه با همکاری معتمدین

جلسات استانی معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

نخستین جلسه شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی در سال 97

گفتگو با زهرا جلالی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

برنامه بورسیه بنیاد قلم چی در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

فروردین 1397

خبرنامه شماره(23) بنیاد قلم چی منتشر شد

گفتگو با محمود مولائی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

در 12سال گذشته: سال 96 بیشترین آمار بورسیه توسط بنیاد قلم چی

تعداد بورسیه‌های نمایندگی بندرکنگ و چارک فراتر از هدفگذاری

خبرنامه شماره(19) بنیاد قلم چی منتشر شد

اسفند 1396

بیست و نهمین جلسه شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی برگزار شد

بهمن 1396

افزایش انگیزه تحصیلی بورسیه‌های روستایی در بنیاد قلم چی آذرشهر

افزایش بورسیه‌های روستایی بنیاد قلم چی در سبزوار

بیست و هشتمین جلسه شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

بورسیه روستایی اولویت نمایندگی بنیاد قلم چی در اصفهان

70درصد بورسیه‌های نمایندگی گتوند روستایی هستند

خبرنامه شماره(17) بنیاد قلم چی منتشر شد

افزایش تعداد معتمدین بورسیه در نمایندگی بنیاد قلم چی اهواز

دی 1396

ملایر رتبه نخست تجهیز مدارس توسط بنیاد قلم چی

بیست و هفتمین جلسه شورای معتمدین بورسیه برگزار شد

آذر 1396

خبرنامه شماره(14) بنیاد قلم چی منتشر شد

نشست معتمدین موسسات نیکوکاری و خیریه در بنیاد قلم چی

بیشتر