مطالب مرتبط با کنکور 97

کنکور 97

۱۳۹۶ دی

جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد

۱۳۹۶ آذر

اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه در کنکور 97

۱۳۹۶ آبان

فهرست حذفیات کنکور 97

میزان تاثیر معدل در کنکور 97

۱۳۹۶ شهریور

زمان برگزاری کنکور 97 اعلام شد

فهرست منابع کنکور سراسری 97

۱۳۹۵ فروردین

بودجه بندی کنکور ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان