اهدا کتاب

مطالب مرتبط با اهدا کتاب

1397 دی

اهداء کتاب به دانش آموزان بورسیه دشتیاری توسط بنیاد قلم چی

1397 آذر

اهداء کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور

1397 مهر

مرحله چهارم اهداء کتاب به دانش آموزان بورسیه

1397 شهریور

اجرای مرحله دوم و سوم اهداء کتاب به دانش آموزان بورسیه

هدیه یک میلیون ریالی بنیاد قلم چی به بورسیه‌های جدیدالورود

1397 تیر

اهداء کتاب به بورسیه‌های بنیاد قلم چی در سال 97

1397 اردیبهشت

اهداء 1375 جلد کتاب به دانش آموزان استان مرکزی

برنامه بنیاد قلم چی برای کتابخانه‌های عمومی در نمایشگاه کتاب

1397 فروردین

ارسال زودهنگام کتاب برای بورسیه‌های بنیاد قلم چی در سال 97

1396 اسفند

اهداء 100هزار جلدکتاب به مدارس افغانستان توسط بنیاد قلم چی

1396 بهمن

اهداء 90 هزار پکیج کتاب به بورسیه‌های امسال بنیاد قلم چی

خبرنامه شماره(17) بنیاد قلم چی منتشر شد

ارسال زودهنگام کتاب برای بورسیه‌های بنیاد قلم چی

مرحله نهم اهداء پکیج کتاب به دانش آموزان بورسیه آغاز شد

1396 دی

خبرنامه شماره(16) بنیاد قلم چی منتشر شد

اهداء پکیج کتاب به دانش آموزان مدارس نابینایان نرجس و خزائلی

آغاز مرحله هشتم اهداء پکیج کتاب به بورسیه‌های بنیاد قلم چی

اولین مرحله اهدا لوازم التحریر و کتاب به دانش آموزان زلزله زده

آغاز اهداء کیف لوازم التحریر و کتاب به دانش آموزان زلزله زده

اهداء کتاب به دانشجویان رتبه برتر نابینا توسط بنیاد قلم چی

1396 آذر

اهدا 8000 پکیج آموزشی به دانش آموزان زلزله زده غرب کشور

آغاز اجرای مرحله هفتم اهداء پکیج کتاب به دانش آموزان بورسیه

اهداء 12 هزار جلد کتاب به 18 استان کشور

آغاز مرحله ششم اهداء پکیج کتاب به دانش آموزان بورسیه

1396 آبان

اهداء کتاب به کتابخانه ای به وسعت 14 روستا

اهداء کتاب به 58 کتابخانه برتر کشور توسط بنیاد قلم چی

1396 مهر

مرحله دوم اهداء پکیج کتاب به دانش آموزان بورسیه آغاز شد

اهداء کتاب به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور توسط بنیاد قلم چی

1396 شهریور

اجرای مرحله دوم اهداء پکیج کتاب به دانش آموزان بورسیه

1396 مرداد

اهداء کتاب به 77 کتابخانه کرمانشاه توسط بنیاد قلم چی

بیشتر