طراحی صنعتی

مطالب مرتبط با طراحی صنعتی

دی 1397

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله چهاردهم

آبان 1396

آشنایی با رشته «نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه» در شاخه کاردانش

مرداد 1396

معرفی رشته طراحی صنعتی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

تیر 1396

معرفی شغل طراح صنعتی

خرداد 1396

معرفی رشته طراحی صنعتی

مرداد 1392

رشته طراحی صنعتی از نگاه بهناز شعبانی (رتبه 45 کنکور)

رشته‌ی طراحی صنعتی ازنگاه هدایت سوخکیان (رتبه 1)

تیر 1392

طراحی صنعتی از نگاه فرناز شهریاری (رتبه‌ی 6 کنکور)

بیشتر