دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

مطالب مرتبط با دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با سیدسعید متقی، رتبه‌ی 35 ریاضی منطقه‌ی 1 در کنکور 96

مرداد 1397

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی از نگاه سیدسعید متقی(رتبه 56 کشور)

رشته‌ی بیوتکنولوژی از نگاه لیدا علی اکبری (رتبه 52 کنکور)

تیر 1392

دکترای بیوتکنولوژی از نگاه آزاده حدادیان‌پور (رتبه‌ی 32 کنکور)

دکترای بیوتکنولوژی از نگاه آروند اصغری (رتبه‌ی 6 کنکور)

بیشتر