مهندسی هوافضا

مطالب مرتبط با مهندسی هوافضا

فروردین 1398

فضاپیمایی که یک سیارک را منفجر کرد

دومین پرواز فضا پیمای اسپیس ایکس

مرداد 1397

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی هوافضا )

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

مهندسی هوافضا از نگاه سید مهدی قدسی (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)

معرفی شغل مهندسی هوافضا

معرفی رشته هوافضا

بیشتر