مهندسی مکانیک

مطالب مرتبط با مهندسی مکانیک

1397 دی

گفت‌وگو با متین حافظی، رتبه‌ی 1049 ریاضی منطقه‌ی 2 از زنجان

برای قبولی در رشته مکانیک بایداز 10 سوال به چندسوال پاسخ دهید؟

1397 مرداد

تست هندسه 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد 1397

درسنامه هندسه 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد 1397

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

معرفی رشته‌ی مهندسی مکانیک

1397 خرداد

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مکانیک )

1396 آبان

آشنایی با رشته «تعمیر موتور و برق خودرو» در شاخه کاردانش

1396 تیر

مهندسی مکانیک از نگاه امیر کرماجانی (دانشجوی دانشگاه تهران)

معرفی شغل مهندسی مکانیک

1395 مرداد

انیمیشن معرفی رشته‌های مهندسی

مهندسی مکانیک ازنگاه مهدی موسایی (رتبه 138 کنکور دانشگاه شریف)

مهندسی مکانیک از نگاه محمد اکبری (دانشجوی دکتری امیر کبیر)

1392 تیر

مهندسی مکانیک از نگاه حامد شیرازی (رتبه‌ی 508 کنکور)

مهندسی مکانیک از نگاه حامد غلامی درمی (رتبه‌ی 5 کنکور)

بیشتر