معرفی رشته های زبان

مطالب مرتبط با معرفی رشته های زبان

آبان 1397

منابع کنکور منحصرا چیست؟!

تیر 1397

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 94- منحصرا زبان

خرداد 1397

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور زبان داخل 94 - منحصرا زبان

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 95- منحصرا زبان

معرفی رشته زبان روسی - منحصرا زبان

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور زبان داخل 95 - منحصرا زبان

تیر 1396

معرفی شغل معلمی زبان و ادبیات انگلیسی

معرفی شغل مترجمی

مرداد 1392

زبان و ادبیات انگلیسی از نگاه صابر شیرافکن (رتبه 65 کنکور)

رشته زبان و ادبیات انگلیسی از نگاه فاطمه فلاحت‌پیشه (کارشناس)

تیر 1392

رشته زبان آلمانی از نگاه مسعود اعتصامی (رتبه 8 کنکور)

زبان و ادبیات آلمانی از نگاه سمیه عبدالملکی (رتبه‌ی 393 کنکور)

رشته‌ی زبان فرانسه از نگاه نجیبه کریمی (دانشجوی دکترا)

زبان و ادبیات انگلیسی از نگاه مرجان شیخی (رتبه‌ی 136 کنکور)

بیشتر