معرفی رشته های هنر

مطالب مرتبط با معرفی رشته های هنر

اسفند 1397

معرفی رشته‌های دانشگاهی هنر- سینما

مرداد 1397

فیلم آموزشی آزمون عملی کنکور هنر

معرفی رشته عکاسی (دانشگاه معماری و هنر پارس)

معرفی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه معماری و هنر پارس

تیر 1397

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «گرافیک»

معرفی رشته موسیقی

فروردین 1397

آشنایی با رشته «تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای» کاردانش

مرداد 1396

معرفی شغل طراح لباس

معرفی رشته طراحی و ساخت طلا و جواهر (موسسه آموزش عالی پارس)

معرفی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال (موسسه آموزش عالی پارس)

معرفی رشته هنر اسلامی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی رشته طراحی لباس (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی رشته مرمت بنا‌های تاریخی (موسسه آموزش عالی پارس)

معرفی رشته طراحی صنعتی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی رشته سینما (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی رشته نقاشی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی رشته ارتباط تصویری (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی شغل بازیگری

معرفی شغل کارشناس هنر‌های زیبا (ارتباط تصویری)

معرفی شغل کارشناس هنر‌های زیبا (مجسمه سازی)

معرفی شغل کارشناس هنر‌های زیبا (نقاشی)

معرفی شغل عکاسی

تیر 1396

معرفی شغل طراح صنعتی

معرفی شغل کارگردانی

معرفی شغل نوازندگی موسیقی

خرداد 1396

معرفی رشته طراحی صنعتی

معرقی رشته ارتباط تصویری

مرداد 1392

رشته طراحی صنعتی از نگاه بهناز شعبانی (رتبه 45 کنکور)

رشته‌ی طراحی صنعتی ازنگاه هدایت سوخکیان (رتبه 1)

رشته‌ی نمایش از نگاه ندا حبیبی (ارشد کارگردانی دانشگاه تهران)

بیشتر