معرفی رشته های ریاضی

مطالب مرتبط با معرفی رشته های ریاضی

اسفند 1397

بازار کار رشته معماری

بازار کار رشته‌ی مهندسی پزشکی

بازار کار رشته مهندسی عمران

آبان 1397

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل مهندس پزشکی

مرداد 1397

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته علوم مهندسی دانشگاه تهران )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی معدن )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مواد و متالورژی )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی نفت )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی صنایع )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی برق )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی هوافضا )

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

معرفی رشته‌ی مهندسی پلیمر

معرفی رشته‌ی مهندسی نفت

معرفی رشته‌ی مهندسی شیمی

معرفی رشته‌ی مهندسی عمران

معرفی رشته‌ی مهدسی صنایع

معرفی رشته‌ی مهندسی مکانیک

معرفه رشته مهندسی برق

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی از نگاه سیدسعید متقی(رتبه 56 کشور)

خرداد 1397

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی شیمی )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مکانیک )

اردیبهشت 1397

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی عمران )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی کامپیوتر )

مرداد 1396

مهندسی راه آهن ازنگاه میلاد عزیزنیا(دانشجوی دانشگاه علم وصنعت)

مهندسی نفت از نگاه جواد مورخ(دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه شریف)

مهندسی عمران نقشه برداری از نگاه کیانوش محمد پناه

معرفی شغل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

معرفی شغل مهندسی انرژی

معرفی شغل طراح داخلی

بیشتر