معرفی رشته های ریاضی

مطالب مرتبط با معرفی رشته های ریاضی

1397 اسفند

بازار کار رشته معماری

بازار کار رشته‌ی مهندسی پزشکی

بازار کار رشته مهندسی عمران

1397 آبان

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل مهندس پزشکی

1397 مرداد

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته علوم مهندسی دانشگاه تهران )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی معدن )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مواد و متالورژی )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی نفت )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی صنایع )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی برق )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی هوافضا )

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

معرفی رشته‌ی مهندسی پلیمر

معرفی رشته‌ی مهندسی نفت

معرفی رشته‌ی مهندسی شیمی

معرفی رشته‌ی مهندسی عمران

معرفی رشته‌ی مهدسی صنایع

معرفی رشته‌ی مهندسی مکانیک

معرفه رشته مهندسی برق

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی از نگاه سیدسعید متقی(رتبه 56 کشور)

1397 خرداد

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی شیمی )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مکانیک )

1397 اردیبهشت

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی عمران )

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی کامپیوتر )

1396 مرداد

مهندسی راه آهن ازنگاه میلاد عزیزنیا(دانشجوی دانشگاه علم وصنعت)

مهندسی نفت از نگاه جواد مورخ(دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه شریف)

مهندسی عمران نقشه برداری از نگاه کیانوش محمد پناه

معرفی شغل مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

معرفی شغل مهندسی انرژی

معرفی شغل طراح داخلی

بیشتر