تحلیل کنکور 96

مطالب مرتبط با تحلیل کنکور 96

تیر 1397

آزیتا بیدقی : تحلیل علوم اجتماعی کنکور انسانی 97

اسفند 1396

تحلیل زیست کنکور 96

تیر 1396

مشابهت‌های سوالات خلاقیت موسیقی کنکورهنر96 با آزمون‌های کانون

مباحث زیست شناسی دهم در کنکور تجربی 96

مباحث ریاضی دهم در کنکور ریاضی 96

مباحث ریاضی دهم در کنکور تجربی 96

مباحث فیزیک دهم در کنکور ریاضی 96

امید کشاورز: مشابهت درس ریاضی تجربی 96 با کنکورهای گذشته

مباحث فیزیک دهم در کنکور تجربی 96

موسی اکبری: تحلیل درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری 96

مهریار لسانی: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور ریاضی 96

مهریار لسانی: تحلیل زبان تخصصی کنکور زبان 96

تحلیل درس زیست‌شناسی کنکور تجربی 96

تحلیل درس خواص مواد کنکور هنر 96

رضا حبیبی: تحلیل عربی کنکور تجربی 96

مهریار لسانی: تحلیل زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96

تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 96

حمید اصفهانی: تحلیل ادبیات فارسی کنکور زبان 96

سوال‌های چالشی درس خلاقیت موسیقی در کنکور هنر 96

نظرات و گفت‌وگوهای برگزیده ریاضی کنکور تجربی 96

محمد خندان: تحلیل ریاضی کنکور تجربی 96

نظرات و گفت‌وگوهای برگزیده عربی کنکور تجربی 96

نظرات و گفت‌وگوهای برگزیده فیزیک کنکور تجربی 96

نظرات و گفت‌وگوهای برگزیده شیمی کنکور تجربی 96

علی آقاجانپور: تحلیل درس ریاضی کنکور تجربی 96

امیرحسین برادران: تحلیلی بر درس فیزیک کنکور تجربی 96

نظرات و گفت‌وگوهای برگزیده ادبیات کنکور تجربی 96

حمیدرضا کلاته جاری: تحلیل درس ریاضی کنکور تجربی 96

نظرات و گفت‌وگوهای برگزیده زیست کنکور تجربی 96

مهدی براتی : تحلیل درس فیزیک کنکور تجربی 96

بیشتر