معرفی شغل

مطالب مرتبط با معرفی شغل

1397 آبان

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل مهندس پزشکی

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل وکیل

1397 مرداد

معرفی شغل داروساز

معرفی شغل دندان پزشک

معرفی شغل پزشک

1397 تیر

معرفی مشاغل وی‍ژه نهمی ها:معرفی شغل چشم پزشک

1397 خرداد

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مامایی

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مکانیک )

1396 مرداد

رشته زیست شناسی ازنگاه زهرا نیک عیش(دانشجوی دانشگاه شهیدبهشتی)

مهندسی راه آهن ازنگاه میلاد عزیزنیا(دانشجوی دانشگاه علم وصنعت)

مهندسی نفت از نگاه جواد مورخ(دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه شریف)

مهندسی مواد و متالورژی ازنگاه میلاد رستمی (دانشگاه تهران)

مهندسی برق از نگاه دانشجویان برق دانشگاه تهران

مهندسی هوافضا از نگاه سید مهدی قدسی (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)

حسابداری ازنگاه احمد محمود آبادی (حسابداری دانشگاه تهران)

دندانپزشکی ازنگاه احمد احدی(دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

حقوق از نگاه محمد عابدینی(دانشجوی حقوق دانشگاه تهران)

رشته‌ی علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری از نگاه مسعود مملوکی

پزشکی از نگاه یاسر خوشناموند(رتبه 36 کنکور)

معرفی رشته مهندسی انرژی ازنگاه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

پرستاری از نگاه زهرا عابدی (دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

رادیولوژی ازنگاه بهنام جعفری(دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

مهندسی پزشکی از نگاه الهه عسگری (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)

معرفی شغل مهندسی نفت

معرفی شغل هوشبری

مهندسی شیمی از نگاه نسیم افضلی (دانشجوی دانشگاه تهران)

مهندسی صنایع از نگاه ماهان واحدی(دانشجوی صنایع امیرکبیر)

معرفی شغل دبیری فیزیک

معرفی شغل دبیری ریاضی

معرفی شغل پژوهشگر علوم کامپیوتر

بیشتر