انتخاب رشته دبیرستان

مطالب مرتبط با انتخاب رشته دبیرستان

1398 فروردین

انتخاب رشته مهم‌ترین تصمیم زندگی

انتخاب درست، انتخاب نادرست

گفت‌وگو با سیامک قنادان‌زاده، مدیر هنرستان

1397 آبان

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل مهندس پزشکی

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل وکیل

1397 مرداد

معرفی شغل داروساز

معرفی شغل دندان پزشک

معرفی شغل پزشک

نقش حمایتی اولیا در انتخاب رشته‌ی کلاس نهم

معرفی رشته‌ی مهندسی معماری

1397 تیر

معرفی مشاغل وی‍ژه نهمی ها:معرفی شغل چشم پزشک

1397 خرداد

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:کارشناس علوم تغذیه ای

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مردم شناسی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مهندسی مواد و متالورژی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مامایی

آشنایی با رشته زیست شناسی

1397 اردیبهشت

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: باستان شناسی

رادیولوژی از نگاه بهنام جعفری

پرستاری از نگاه زهرا عابدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: فیزیوتراپی

معرفی شغل ویژه نهمی ها: مهندسی انرژی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: مهندسی کشاورزی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مهندس صنایع

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مدیریت

معرفی شغل ویژه نهمی ها: مهندسی نفت

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: مهندس هوافضا

معرفی شغل ویژه نهمی ها:هوشبری

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: دامپزشکی

1397 فروردین

معرفی شغل مهندس معمار

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: وکالت

بیشتر