انتخاب رشته دبیرستان

مطالب مرتبط با انتخاب رشته دبیرستان

خرداد 1398

داغ‌ترین رشته‌های بازار کار کدامند؟

انتخاب‌رشته برای نهمی‌ها

اردیبهشت 1398

انتخاب با شماست (نهمی‌ها)

آینده را به‌درستی بسازیم

گذرگاه مهم تحصیلی

در آینده می‌خواهی چه شغلی داشته باشی؟

انتخاب بهترین گزینه در هدایت تحصیلی

گفت‌وگو با موسی درویشی، معلم هنرستان طالقانی بوشهر

فروردین 1398

انتخاب رشته مهم‌ترین تصمیم زندگی

انتخاب درست، انتخاب نادرست

گفت‌وگو با سیامک قنادان‌زاده، مدیر هنرستان

آبان 1397

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل مهندس پزشکی

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل وکیل

مرداد 1397

معرفی شغل داروساز

معرفی شغل دندان پزشک

معرفی شغل پزشک

نقش حمایتی اولیا در انتخاب رشته‌ی کلاس نهم

معرفی رشته‌ی مهندسی معماری

تیر 1397

معرفی مشاغل وی‍ژه نهمی ها:معرفی شغل چشم پزشک

خرداد 1397

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:کارشناس علوم تغذیه ای

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مردم شناسی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مهندسی مواد و متالورژی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مامایی

آشنایی با رشته زیست شناسی

اردیبهشت 1397

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: باستان شناسی

رادیولوژی از نگاه بهنام جعفری

پرستاری از نگاه زهرا عابدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: فیزیوتراپی

معرفی شغل ویژه نهمی ها: مهندسی انرژی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها: مهندسی کشاورزی

بیشتر