جلسه 5 نفره

مطالب مرتبط با جلسه 5 نفره

1397 اسفند

حالا چه‌قدر خودتان را می‌شناسید؟

اولیا هم می‌آموزند

یک دنیا دستاورد زیبا

روزی که به خودم متعهد می‌شوم

شهامت در تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی مسیر

موضوع گفت‌وگو: دستاوردها

یادگیری از همتایان

فرصتی برای پیشرفت 5

در جلسات پنج‌نفره اره‌های‌تان را تیز کنید

فرصتی برای پیشرفت 4

فرصتی برای پیشرفت 3

فرصتی برای پیشرفت 2

1397 بهمن

فرصتی برای پیشرفت 1

با کارنامه‌ی 5 نوع درس توانستم موفق شوم

بهمن ماه، از تفکر تا پیشرفت

نکات جلسه‌ی 5نفره‌ی زمستان

جلسه‌ی دستاوردها نزدیک است

گفت‌وگو با کیانا مصری، کلاس نهم از تبریز

1397 دی

فصل برداشت نمره‌های خوب رسید

1397 آذر

جلسات 5 نفره‌ی پاییز را جدی بگیرید

1397 آبان

عکس‌های جلسات 5 نفره : حضور پدر و مادر هر دو باهم

اصغر‌ آقا و دستاوردهایش (طنز آموزشی)

همه‌ی شما به جلسه‌های 5 نفره پاییز دعوت هستید

1397 شهریور

فرصتی برای بهتر شدن

محور جلسات پنج نفره

جلسه اتمام حجت

جلسه اتمام حجت و پنج نفره

1396 بهمن

جلسه‌های پنج‌نفره

شجاعت در نوشتن اهداف کاملاً دور از ذهن

1396 آذر

جلسات 5‌نفره زیباترین جلسات

بیشتر