جلسه 5 نفره

مطالب مرتبط با جلسه 5 نفره

اسفند 1397

حالا چه‌قدر خودتان را می‌شناسید؟

اولیا هم می‌آموزند

یک دنیا دستاورد زیبا

روزی که به خودم متعهد می‌شوم

شهامت در تصمیم‌گیری برای ادامه‌ی مسیر

موضوع گفت‌وگو: دستاوردها

یادگیری از همتایان

فرصتی برای پیشرفت 5

در جلسات پنج‌نفره اره‌های‌تان را تیز کنید

فرصتی برای پیشرفت 4

فرصتی برای پیشرفت 3

فرصتی برای پیشرفت 2

بهمن 1397

فرصتی برای پیشرفت 1

با کارنامه‌ی 5 نوع درس توانستم موفق شوم

بهمن ماه، از تفکر تا پیشرفت

نکات جلسه‌ی 5نفره‌ی زمستان

جلسه‌ی دستاوردها نزدیک است

گفت‌وگو با کیانا مصری، کلاس نهم از تبریز

دی 1397

فصل برداشت نمره‌های خوب رسید

آذر 1397

جلسات 5 نفره‌ی پاییز را جدی بگیرید

آبان 1397

عکس‌های جلسات 5 نفره : حضور پدر و مادر هر دو باهم

اصغر‌ آقا و دستاوردهایش (طنز آموزشی)

همه‌ی شما به جلسه‌های 5 نفره پاییز دعوت هستید

شهریور 1397

فرصتی برای بهتر شدن

محور جلسات پنج نفره

جلسه اتمام حجت

جلسه اتمام حجت و پنج نفره

بهمن 1396

جلسه‌های پنج‌نفره

شجاعت در نوشتن اهداف کاملاً دور از ذهن

آذر 1396

جلسات 5‌نفره زیباترین جلسات

بیشتر