مطالب مرتبط با ترجمه

ترجمه

۱۳۹۶ مرداد

به روز ماندن در میدان فناوری!

شرایط استفاده از «سختی‌های مطلوب» در یادگیری

سه راه ساده برای اینکه معلم بهتری شویم

نیاز به گذار سیستم‌های ارزشیابی مدارس برای تعلیم مهارت‌های خاص

ارتباط دانشِ تعلیم و تربیت معلمان با نتایج یادگیری دانش‌آموزان

گفتن موضوعاتی که دشوار است

نظریه‌ی یادگیری در آموزش-برونر

روانشناسی به زبان ساده-ویگوتسکی

روش 20 برای تدریس موفق: قانون 100 درصد

آیا ذهن‌آگاهی، خودشیفتگی را افزایش می‌دهد؟

چگونه مانند بیل گیتس بیاموزیم؟

آزادی در مهدکودک‌های جنگلی آلمان

اهمیت درک دانش برای حرفه معلمی

روش 19 برای تدریس موفق: علامت آماده باش

ساختار و مفهوم دانش تعلیم و تربیت معلمان

معلم‌ها چگونه می‌توانند با بازخورد، عملکرد خود را بهبود دهند؟

مدارس در شکل‌دهی استراتژی‌های آموزش تفاوت ایجاد می‌کنند

اشتباه کنید تا بهتر یاد بگیرید!

معلم‌ها چگونه می‌توانند خودشان را ارتقا دهند؟

چرا مهم است که معلمان معلومات به‌روز داشته باشند؟

8 سخنرانی برتر TEDدر حوزه‌ی روانشناسی

روش 18 برای تدریس موفق: انتقال مشکل

شایستگی معلمان را چگونه باید ارزیابی کرد؟

اصول آموزش موثر حل مسئله

یادگیری عمیق‌تر با مطالعه مطالب دشوار تر

راههایی برای آموزش موفق به دانش‌آموزان

روش 17 برای تدریس موفق: همین حالا وقتشه!

روشهای جدید آموزشی با هدف بهبود توانایی در حل مسئله

چرخ و فلک تولید علم در غنا

دانشنامه زیست‌شناسی: مژکداران و تولیدمثل جنسی در آنها

بیشتر