مطالب مرتبط با ترجمه

ترجمه

۱۳۹۶ خرداد

تدریس ریاضیات: کاربردی یا مفهومی؟

توسعه مهارت‌های مدیریتی در مدارس مکزیک

روش 12 برای تدریس موفق : تکنیک نسبت

روش هایی برای تمرین موثر

روش هایی برای لذت بردن از تمرین آموخته ها

پنجره‌ی جوهری

مقایسه‌ی دانش‌آموزان امریکایی با همتایان آسیایی

آن‌قدرها که فکر می‌کنید باهوش نیستید

پنجره‌ی جوهری: الگویی گرافیکی - شناخت روابط بین فردی

آیا ادغام آزمون‌های استخدام دقت و صحت آن‌ها را افزایش می‌دهد؟

۱۳۹۶ اردیبهشت

خوشه‌ها و کلاس‌ها

ارزیابی متقاضیان کار با تلفن همراه: موارد کلیدی از نگاه شاغلان

پیش بینی انحراف مدیر گروه، با استفاده از روش‌های جدید

نقد کتاب: طراحی آزمون به روش رایانه‌ای برای استخدام در ارتش ..

چهارچوب صلاحیت اروپایی (EQF)

روانشناسی سنجش : یک مثال واقعی

پیشگامان و نقاط‌عطف در آزمون هوش

آغازیان: مژکداران و تولیدمثل جنسی در آنها

چه الگوی آموزشی را برای آموزش ریاضیات مورد استفاده قراردهیم؟

آیا باید دانش‌آموزان تشویق به حل ریاضیات با خلاقیتشان شوند؟

چگونه می‌توان به دانش‌آموزان یادگیری ریاضیات را آموزش داد؟

روش 11 برای تدریس موفق : روحیه‌ی گرم و سرد در کلاس

درباره‌ی یادگیری و به‌خاطر سپاری ریاضیات چه می‌دانید؟

۱۳۹۶ فروردین

برای تقویت خلاقیت در کودکان از آن‌ها بپرسید: «‌چه می‌شد اگر؟»

جو مناسب کلاس درس بر یادگیری ریاضیات چقدر تاثیر دارد؟

مزیت تمرین‌های زیاد چیست؟

آیادر ریاضیات بعضی الگوهای آموزشی ازسایر الگو‌ها اثربخش ترند؟

روش 10 برای تدریس موفق : کنترل بهتر کلاس

درس‌هایی از روش‌های آموزش پزشکی

زیست جانوری: ویژگی خزندگان

بیشتر