ترجمه

مطالب مرتبط با ترجمه

1397 دی

بازی در بستر خانواده‌ای پویا

چالشی به نام کمال‌گرایی

گام‌هایی به سوی شنیدن فعال

خانواده‌ی باانگیزه‌ی من

بهره‌وری به توان n

نقش پرسشگری در یادگیری

1397 آذر

جورچین‌های منظم و دانشمندان کوچک

پرورش مهارت ارتباط در نوجوانان

هوش هیجانی، همراهی قابل اعتماد در مسیر اهداف

پرورش مهارتِ ارتباط در کودکان

تکه‌سنگ یا جویبار، کدام قدرتمندتر است؟

ایجاد انگیزه در نوجوانان

روش‌هایی برای تشویق مؤثر کودکان

فرصتی برای خلق جریان آزاد خلاقیت در فرزندان

فقط یک ساعت زودتر!

«متوسط بودن» فلسفه‌ی وجودی تو نیست

1397 آبان

راه‌هایی به مقصدِ کتاب‌خوانی

1397 مهر

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (5) - انگیزه

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (4) - تمرکز

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (3) - اولویت‌بندی

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (2)- مدیریت زمان

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (1) - سازمان‌دهی

1397 شهریور

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (6)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (4)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (2)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (1)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟

1397 مرداد

نسخه جدید سایت بازی آموزش واژه‌های زبان انگلیسی دنیای واژه‌ها

والدین چه نقشی در آموزش فرزندان دارند ؟(بخش دوم)

والدین چه نقشی در آموزش فرزندان دارند ؟(بخش اول)

بیشتر