ترجمه

مطالب مرتبط با ترجمه

1396 اسفند

مدارس هوشمند، مدارسی که محدودیت مکانی ندارند

اداره کلاس درس به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان

به صحبت‌ها و نظرات دانش آموزان در کلاس درس بیشتر گوش دهیم!

یک ایده آموزشی برای ارتقای سخنوری

اصولی برای ترویج فرهنگ تفکر در مدرسه

آزمایشگاه خلاقیت در چین

معلم‌ها چه نوع سؤالاتی را باید از دانش آموزان بپرسند؟

اهمیت زبان تفکر در یادگیری

آموزش و پرورش: کلید نوآوری در شهرها

تأثیر مثبت اندیشی در سلامت کودکان

تاثیر باورنکردنی معلمان بر دانش‌آموزان

یک معلم خوب نیاز به چه نوع آموزشی دارد؟

هنر حل مسائل در گرو داشتن ذهنی خلاق و مغز سالم

رموز موفقیت یک مدرسه نمونه (قسمت دوم)

رموز موفقیت یک مدرسه نمونه (قسمت اول)

اهمیت سلامت مغز در شکل‌گیری تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دانش‌آموزان تک سرپرست، زودتر ترک تحصیل می‌کنند

تدوین روش ارزیابی جدید برای معلمان

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده 48ام، او کیست؟

روش‌هایی در جهت تقویت انگیزه معلمان

فرهنگ، کلید تغییر در آموزش

چگونه تکثر فرهنگی را به کودکان آموزش دهیم؟

1396 بهمن

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده 47 ام، زبان‌پریشی

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده 46 ام، جداسازی

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده 45 ام، جمجمه شناسی (1)

پیوند مدرسه و طبیعت: راهکاری برای بهبود یادگیری

مشارکت در اداره مدرسه

مدرسه موزه چیست؟

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده 44 ام، کنترل پیچیدگی

آموزش جهان شمول چیست؟

بیشتر