مطالب مرتبط با تکنیک ضربدر و منها

تکنیک ضربدر و منها

۱۳۹۶ آبان

تکنیک ضربدر و منها

۱۳۹۶ مهر

برنامه‌ریزی برای موفقیت در کنکور (تکنیک)

۱۳۹۶ تیر

تکنیک ضربدر و منها و کم کردن اشتباهات

۱۳۹۶ خرداد

تکنیک ضربدر و منها چیست؟

تکنیک‌های تست‌زنی

تکنیک ضربدر و منها برای آزمون‌ها

تکنیک ضربدر و منها

۱۳۹۶ اردیبهشت

آیا در مدت باقی‌مانده تا کنکور می‌توان مطالب جدید خواند؟

چند توصیه‌ی مهم به دانش‌آموزان نهم در آزمون تیزهوشان و نمونه‌

چند توصیه‌ی مهم به دانش‌آموزان ششم در آزمون تیزهوشان و نمونه

۱۳۹۶ فروردین

طلایی کمیاب از جنس کتاب زرد عمومی

۱۳۹۵ دی

راهت را پیدا کن

بازیابی بهترین ابزار برای یادگیری

۱۳۹۵ آذر

استراتژی آزمون

کاهش اشتباهات با تکنیک × و -

پرسش، پاسخ، پیشرفت (19)

پرسش، پاسخ، پیشرفت (17)

۱۳۹۵ آبان

این‌جا جمعه‌ها، زمان ارزش بیش‌تری دارد

هدف‌گذاری چند از 10 چه تأثیری دارد

راهکار کاهش پاسخ اشتباه (2)

۱۳۹۵ مهر

پرسش، پاسخ، پیشرفت (15)

تکنیک ضربدر و منها

با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود

۱۳۹۵ مرداد

تکنیک‌های تست‌زنی را یاد بگیرید

۱۳۹۵ تیر

چراغ راهنمایی متفاوت

۱۳۹۵ خرداد

نگاه مجدد به اهمیت ضربدر و منها

پرسش، پاسخ، پیشرفت (4)

ضربدرهای دوست‌داشتنی

هشت نکته‌ی اساسی دوران جمع‌بندی

۱۳۹۵ اردیبهشت

پرسش، پاسخ، پیشرفت (2)

بیشتر