تکنیک ضربدر و منها

مطالب مرتبط با تکنیک ضربدر و منها

اردیبهشت 1398

مدیریت زمان، فراتر از یک حرف!

بهمن 1397

توقف ممنوع! - روش‌ها و تکنیک‌های آزمون دادن

مدیریت زمان و راه‌های موفقیت در آن

شهریور 1397

راهکارهای مدیریت زمان در جلسه آزمون

روش ضربدر و منفی

مدیریت زمان در جلسه آزمون

بهمن 1396

تکنیک ضربدر و منها را در خانه هم تمرین کنید

آبان 1396

تکنیک ضربدر و منها

مهر 1396

برنامه‌ریزی برای موفقیت در کنکور (تکنیک)

تیر 1396

تکنیک ضربدر و منها و کم کردن اشتباهات

خرداد 1396

تکنیک ضربدر و منها چیست؟

تکنیک‌های تست‌زنی

تکنیک ضربدر و منها برای آزمون‌ها

تکنیک ضربدر و منها

اردیبهشت 1396

آیا در مدت باقی‌مانده تا کنکور می‌توان مطالب جدید خواند؟

چند توصیه‌ی مهم به دانش‌آموزان نهم در آزمون تیزهوشان و نمونه‌

چند توصیه‌ی مهم به دانش‌آموزان ششم در آزمون تیزهوشان و نمونه

فروردین 1396

طلایی کمیاب از جنس کتاب زرد عمومی

دی 1395

راهت را پیدا کن

بازیابی بهترین ابزار برای یادگیری

آذر 1395

استراتژی آزمون

کاهش اشتباهات با تکنیک × و -

پرسش، پاسخ، پیشرفت (19)

پرسش، پاسخ، پیشرفت (17)

آبان 1395

این‌جا جمعه‌ها، زمان ارزش بیش‌تری دارد

هدف‌گذاری چند از 10 چه تأثیری دارد

راهکار کاهش پاسخ اشتباه (2)

مهر 1395

پرسش، پاسخ، پیشرفت (15)

تکنیک ضربدر و منها

با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود

بیشتر