تکنیک ضربدر و منها

مطالب مرتبط با تکنیک ضربدر و منها

1397 بهمن

توقف ممنوع! - روش‌ها و تکنیک‌های آزمون دادن

مدیریت زمان و راه‌های موفقیت در آن

1397 شهریور

راهکارهای مدیریت زمان در جلسه آزمون

روش ضربدر و منفی

مدیریت زمان در جلسه آزمون

1396 بهمن

تکنیک ضربدر و منها را در خانه هم تمرین کنید

1396 آبان

تکنیک ضربدر و منها

1396 مهر

برنامه‌ریزی برای موفقیت در کنکور (تکنیک)

1396 تیر

تکنیک ضربدر و منها و کم کردن اشتباهات

1396 خرداد

تکنیک ضربدر و منها چیست؟

تکنیک‌های تست‌زنی

تکنیک ضربدر و منها برای آزمون‌ها

تکنیک ضربدر و منها

1396 اردیبهشت

آیا در مدت باقی‌مانده تا کنکور می‌توان مطالب جدید خواند؟

چند توصیه‌ی مهم به دانش‌آموزان نهم در آزمون تیزهوشان و نمونه‌

چند توصیه‌ی مهم به دانش‌آموزان ششم در آزمون تیزهوشان و نمونه

1396 فروردین

طلایی کمیاب از جنس کتاب زرد عمومی

1395 دی

راهت را پیدا کن

بازیابی بهترین ابزار برای یادگیری

1395 آذر

استراتژی آزمون

کاهش اشتباهات با تکنیک × و -

پرسش، پاسخ، پیشرفت (19)

پرسش، پاسخ، پیشرفت (17)

1395 آبان

این‌جا جمعه‌ها، زمان ارزش بیش‌تری دارد

هدف‌گذاری چند از 10 چه تأثیری دارد

راهکار کاهش پاسخ اشتباه (2)

1395 مهر

پرسش، پاسخ، پیشرفت (15)

تکنیک ضربدر و منها

با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود

1395 مرداد

تکنیک‌های تست‌زنی را یاد بگیرید

بیشتر