دانش‌آموزان برتر

مطالب مرتبط با دانش‌آموزان برتر

1397 دی

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

1397 مهر

علی قوام پور:معرفی کتاب جدید سه سطحی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی

1396 مرداد

گفت‌وگو با محسن نیکویی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

1395 بهمن

هیچ موفقیتی تصادفی نیست

1395 آذر

گفت‌وگو با عرفان عزیزخانی، دانش‌آموز برتر ریاضی با تراز 8118

گفت‌وگو با علی امامی، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7900

گفت‌وگو با فرنوش علی‌محمدی، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7900

گفت‌وگو با امیررضا نشانی‌مقدم، دانش‌آموز برتر ریاضی باتراز8468

بیشتر