دانش‌آموزان برتر

مطالب مرتبط با دانش‌آموزان برتر

تیر 1398

با معدل خوبت، جایزه بگیر...

دی 1397

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

مهر 1397

علی قوام پور:معرفی کتاب جدید سه سطحی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی

مرداد 1396

گفت‌وگو با محسن نیکویی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

بهمن 1395

هیچ موفقیتی تصادفی نیست

آذر 1395

گفت‌وگو با عرفان عزیزخانی، دانش‌آموز برتر ریاضی با تراز 8118

گفت‌وگو با علی امامی، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7900

گفت‌وگو با فرنوش علی‌محمدی، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7900

گفت‌وگو با امیررضا نشانی‌مقدم، دانش‌آموز برتر ریاضی باتراز8468

بیشتر