تحلیل کنکور 95

مطالب مرتبط با تحلیل کنکور 95

1395 مرداد

مشابهت سؤال‌های اقتصاد کنکور انسانی 95 با آزمون‌های کانون

کلید ، سوال ، پاسخ تشریحی و تحلیل کنکور 95

1395 تیر

نظر دانش آموزان برتر درباره سطح دشواری کنکور 95

هادی پلاور: تحلیل ریاضی تجربی کنکور 95

محمد طاهری: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور تجربی 95

علی سعیدی زاد: تحلیل سوال‌های هندسه و گسسته کنکور 95

سوال‌های چالشی ادبیات کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی دین وزندگی کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران وبرترها

سوال‌های چالشی درس عربی کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی درس زبان کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی درس ریاضی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی زیست شناسی کنکور تجربی95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی فیزیک کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی شیمی کنکور تجربی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی ادبیات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

مقایسه درس فیزیک کنکور تجربی و ریاضی 95

سوال‌های چالشی عربی کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوالهای چالشی دین وزندگی کنکور ریاضی95 از نگاه دبیران وبرترها

سوالهای چالشی ریاضییات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران وبرترها

سوال‌های چالشی فیزیک کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوالهای چالشی شیمی کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی کنکور 95

اعلام نتایج نهایی کنکور 95 در اواخر شهریور

ساجد زارع:نگاهی متفاوت به یک سوال چالشی عربی کنکور تجربی 95

فاطمه منصورخاکی : تحلیل درس عربی کنکور تجربی 95

تحلیل درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 95

الهام محمدی: تحلیل سوالات چالشی ادبیات کنکور ریاضی و تجربی 95

هادی کمشی : تحلیل درس زیست شناسی کنکور 95

بیشتر