تکمیل و تجهیز کتابخانه های عمومی

مطالب مرتبط با تکمیل و تجهیز کتابخانه های عمومی

1397 دی

افتتاح کتابخانه توسعه یافته شهر خوسف (خراسان جنوبی)

1396 اسفند

تجهیز کتابخانه عمومی رجائی در شهرستان بجستان

1396 بهمن

افتتاح کتابخانه قلم چی شهر سه قلعه سرایان در خراسان جنوبی

کتابخانه عمومی روستای دوست آباد خراسان جنوبی افتتاح شد

کتابخانه قلم چی سه قلعه هفته آینده افتتاح می‌شود

آغاز مرحله جدید ساخت کتابخانه‌های عمومی توسط بنیاد قلم چی

1396 دی

کتابخانه قلم چی در شهر سه قلعه در آستانه افتتاح

1396 مهر

ساخت و تجهیز 35 کتابخانه عمومی کشور با همکاری بنیاد قلم چی

افتتاح 3 کتابخانه ساخته و تجهیز شده در استان اردبیل + عکس

1396 مرداد

دو کتابخانه تجهیز شده بنیاد قلم چی در خراسان جنوبی افتتاح شد

1395 شهریور

تجهیزکتابخانه دبستان طلیعه نورالمهدی در شهرستان قوچان

1395 اردیبهشت

تکمیل وتجهیز13 کتابخانه عمومی توسط بنیاد قلم چی دراستان اردبیل

افتتاح کتابخانه خیر ساز عامری دیلم با همکاری بنیاد قلم چی

همکاری بنیاد قلم‌چی برای ساخت کتابخانه در مناطق محروم خوزستان

تفاهم نامه کتابخانه‌های عمومی با بنیاد قلم چی در استان البرز

تعهد بنیاد قلم چی در تکمیل 6 پروژه کتابخانه ای در مازندران

تجهیز کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با همکاری بنیاد قلم چی

همکاری بنیاد قلم چی برای تکمیل کتابخانه‌های عمومی در خوزستان

بازتاب خبر تکمیل و تجهیز 40 کتابخانه از سوی بنیاد قلم چی

تفاهم نامه بنیاد قلم چی برای تکمیل 40 کتابخانه در 14 استان

بیشتر