آزمون‌های برنامه‌ای

برچسب ها

مطالب مرتبط با آزمون‌های برنامه‌ای

1397 تیر

آزمون‌های تابستان و فواید آن

یعنی یک ماه دیر اومدم! (داستان آموزشی)

1397 خرداد

آخرین آزمون بنیادقلم چی برای بورسیه‌های مدرسه نابینایان خزائلی

آزمون‌های هنرستان، برنامه راهبردی و کتاب‌های جامع

1397 اردیبهشت

آزمون‌های جامع و کنکور سراسری هنر

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان‌انگلیسی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 30سوالی از درس عربی عمومی و اختصاصی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس عربی اختصاصی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک درس روانشناسی آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه درس‌های یک‌برگی و آزمونک‌های تستی تاریخ‌و جغرافی و جامعه

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس ادبیات اختصاصی و عمومی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس علوم اجتماعی آزمون28اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس آرایه و تاریخ ادبیات

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک درس ادبیات اختصاصی آزمون28 اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس اقتصاد آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس دینی

1397 فروردین

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان انگلیسی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس عربی عمومی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 40 سوالی از درس ریاضی انسانی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 10 سوالی از درس روانشناسی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس دین و زندگی

آزمون 1 اردیبهشت 96 متناظر با آزمون 31 فروردین 97 چهارم انسانی

آزمون 3 اردیبهشت 95 متناظر با آزمون 31 فروردین 97 چهارم انسانی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 30سوالی دروس آرایه و تاریخ ادبیات

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 10 سوالی از درس اقتصاد

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 10 سوالی از درس ادبیات اختصاصی پیش‌

1396 بهمن

یک مدل پیشنهادی ، برای مطالعه مطابق با بودجه بندی آزمون انسانی

کالبدشکافی آزمون

اهمیت عدم غیبت

1396 دی

شیرین‌ترین آزمون روز جمعه

بیشتر