برچسب

مطالب مرتبط با آزمون‌های برنامه‌ای

آزمون‌های برنامه‌ای

۱۳۹۶ آبان

عادت به مطالعه

همدلی پشتیبان‌های بنیاد قلم چی در مناطق زلزله زده

فراآزمون

تشریحی یا تستی؛ مسئله این است

ابزارهای آزمون

انگیزه و انگیزش: یک تفاوت معنی‌دار

چگونه اشتباهات خود را کاهش دهیم؟

تشریحی یا تستی؛ مسئله این است

از اشتباهات خود در آزمون‌ها درس بگیرید

آشنایی با دفترچه‌ی آزمون

کارنامه‌ی آزمون‌ها را جدی بگیرید

عبور از سرعت‌گیر

افزایش تراز با اشتباهات

مجموعه 20 سؤالی آمادگی آزمون 5 آبان چهارم انسانی

۱۳۹۶ مهر

هم جسم و هم روحتان در آزمون حاضر باشد

دست‌های پنهان برنامه راهبردی

کدام زوج درس را برای نیم‌سال اول انتخاب می‌کنید؟

آزمون تشریحی یا آزمون تستی؟

افزایش تراز با آمیخته‌خوانی

سؤالات شک دار در آزمون

چگونه تعداد پاسخ‌های غلط در آزمون را کاهش دهیم؟

به ذهنتان آدرس بدهید!

توصیف یک 24 ساعت حرفه‌ای

خلاصه نکات کامل مباحث زیست 2به قلم دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

خلاصه نکات کتاب فیزیک سوم به قلم دانشجوی مهندسی برق تربیت مدرس

آزمون 7 مهر: آزمون تعیین سطح یا مبنا

گامی بلند جهت افزایش تراز

۱۳۹۶ شهریور

6 گام تا تراز 6000

نمره‌ی منفی در آزمون

عزم معلم دشتیاری بر تداوم و توسعه رتبه برتری بورسیه روستایی

بیشتر