زیست شناسی

مطالب مرتبط با زیست شناسی

1398 فروردین

چند پرسش و پاسخ از فصل‌های 1 تا 5 زیست 2(یازدهم)+ یک تست کنکور

1397 اسفند

روش مطالعه زیست مبحث گوارش و جذب مواد از نگاه رتبه 3 کنکور

فرمول‌های زیست شناسی مبحث ژنتیک وی‍ژه فارغ التحصیلان تجربی

1397 بهمن

نمونه سوالات آمادگی آزمون3 اسفند زیست همراه با پاسخ تشریحی

چند پرسش و پاسخ از زیست 3 فصل 6 + یک تست کنکور

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی فصل 8 + یک تست کنکور

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم فصل 6 و 7 + یک تست کنکور

فیلم آموزشی زیست شناسی دوازدهم مقایسه‌ی برگ‌ها

چند پرسش و پاسخ از زیست 2+ جلسه رفع اشکال (آزمون 19 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست 3 و 2 + جلسه رفع اشکال (آزمون 19 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 19 بهمن)

حل سوالات زیست شناسی آزمون 5 بهمن ویژه گروه دوازدهم تجربی

بررسی و تحلیل تمام گزینه‌های درس زیست شناسی آزمون 5 بهمن

معرفی کتاب زیست شناسی تصویری دوازدهم تجربی

چند پرسش و پاسخ از زیست2 + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

1397 دی

نکات کلیدی و مهم فصل 3 زیست دوازدهم ویژه آزمون 21 دی

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

توقف ممنوع! - نکات تست زنی زیست

یازدهم‌های تجربی این سوالات زیست را قبل از امتحانتان بخوانید

1397 آذر

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 30 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 30 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست 2 (آزمون 30 آذر)

نکات مهم گفتار 1و 2 فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم ویژه 30 آذر

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

سری تست‌های یک تست چند نکته درس زیست شناسی ویژه آزمون 16 آذر

سری تست‌های یک تست چند نکته درس زیست شناسی ویژه آزمون 16 آذر

بیشتر
جريان الكتريكي و مدار از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : امین خرمی