زیست شناسی

مطالب مرتبط با زیست شناسی

1397 آبان

آموزش ویژه مبحث نفرون‌های کلیه از زبان رتبه 6 کنکور 96

نکات مهم فصل 5 زیست دهم ویژه آزمون 2 آذر

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 18 آبان)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم (آزمون 18 آبان)

آزمون فصل 1 زیست شناسی دوازدهم ویژه آزمون 18 آبان

نکات مهم گفتار اول فصل دو زیست دوازدهم

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 4 آبان)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم (آزمون 4 آبان)

چند پرسش و پاسخ از زیست - مختص فارغ التحصیلان (آزمون 4 آبان)

1397 مهر

نکات مهم فصل 3 زیست دهم ویژه آزمون 4 آبان

نمونه سوالات شبیه سازی شده زیست دهم ویژه آزمون 20 مهر

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 20 مهر)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 20 مهر)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم (آزمون 20 مهر)

نکات مهم فصل 1 زیست دهم ویژه گروه دوازدهم تجربی

نکات مهم فصل 1 زیست دوازدهم ویژه آزمون 20 مهر

تعیین عبارات درست و نادرست زیست1 ویژه آزمون 20 مهر

آزمون جامع زیست شناسی ویژه آزمون 6 مهر

چند پرسش و پاسخ از زیست ، مختص فارغ التحصیلان (آزمون 6 مهر)

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 6 مهر)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم (آزمون 6 مهر)

1397 شهریور

نکات مهم و کاربردی فصل 7 زیست شناسی دهم ویژه آزمون 6 مهر

آزمونک زیست شناسی یازدهم فصل‌های 5 تا 7

آزمونک زیست دهم فصل‌های 2تا 5

چند نکته از زیست دهم ( آزمون 23 شهریور )

تعیین عبارات درست و نادرست کل زیست دهم

خلاصه فصل یک زیست یازدهم در یک نگاه

چند نکته از زیست پایه ( آزمون 23 شهریور )

آزمونک جامع زیست یازدهم ویژه آزمون 23 شهریور

بیشتر