واژگان زبان

مطالب مرتبط با واژگان زبان

فروردین 1398

آزمونک ده سوالی زبان انگلیسی 1

چند روش مطالعه برای یادگیری لغات زبان انگلیسی

دی 1397

لغات مهم زبان پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی

مرداد 1397

نسخه جدید سایت بازی آموزش واژه‌های زبان انگلیسی دنیای واژه‌ها

اردیبهشت 1397

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان‌انگلیسی

فروردین 1397

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان انگلیسی

اسفند 1396

کتاب 800 واژه‌ی آزمون GRE به بازی دنیای واژه‌ها اضافه شد

آذر 1396

مترادف لغات 2

مترادف لغات

آبان 1396

روش حفظ لغات زبان انگلیسی

روش مطالعه‌ی واژگان انگلیسی

مهر 1396

سوالات آمادگی آزمون 7 مهر ( زبان انگلیسی 3) همه رشته‌ها

مرداد 1396

خلاصه نکات زبان سوم به قلم دانشجوی پلیمر دانشگاه امیر کبیر

خلاصه نکات زبان سوم ویژه آزمون 20 مرداد

خلاصه نکات زبان سوم ویژه آزمون 20 مرداد

تیر 1396

دستکش هوشمندی که زبان اشاره را ترجمه میکند!

آذر 1395

یادگیری واژگان زبان

فروردین 1395

زبان انتهایی ندارد

اسفند 1394

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(بنفش)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (آبی)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (سبز)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (نارنجی و زرد)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (صورتی و قرمزها)

میوه‌ها در زبان انگلیسی ( fruits )

آذر 1394

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (10)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (9)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (8)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (7)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (6)

بیشتر