واژگان زبان

مطالب مرتبط با واژگان زبان

1398 فروردین

آزمونک ده سوالی زبان انگلیسی 1

چند روش مطالعه برای یادگیری لغات زبان انگلیسی

1397 دی

لغات مهم زبان پیش‌دانشگاهی- مطابق با بودجه بندی آزمون 21 دی

1397 مرداد

نسخه جدید سایت بازی آموزش واژه‌های زبان انگلیسی دنیای واژه‌ها

1397 اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان‌انگلیسی

1397 فروردین

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان انگلیسی

1396 اسفند

کتاب 800 واژه‌ی آزمون GRE به بازی دنیای واژه‌ها اضافه شد

1396 آذر

مترادف لغات 2

مترادف لغات

1396 آبان

روش حفظ لغات زبان انگلیسی

روش مطالعه‌ی واژگان انگلیسی

1396 مهر

سوالات آمادگی آزمون 7 مهر ( زبان انگلیسی 3) همه رشته‌ها

1396 مرداد

خلاصه نکات زبان سوم به قلم دانشجوی پلیمر دانشگاه امیر کبیر

خلاصه نکات زبان سوم ویژه آزمون 20 مرداد

خلاصه نکات زبان سوم ویژه آزمون 20 مرداد

1396 تیر

دستکش هوشمندی که زبان اشاره را ترجمه میکند!

1395 آذر

یادگیری واژگان زبان

1395 فروردین

زبان انتهایی ندارد

1394 اسفند

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(بنفش)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (آبی)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (سبز)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (نارنجی و زرد)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری (صورتی و قرمزها)

میوه‌ها در زبان انگلیسی ( fruits )

1394 آذر

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (10)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (9)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (8)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (7)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (6)

بیشتر