تمرکز

برچسب ها

مطالب مرتبط با تمرکز

1397 دی

چگونه بی‌دقتی دانش‌آموزان را برطرف کنیم؟

تمرین تمرکز

1397 آبان

کاغذ شنوا، راهکاری برای افزایش تمرکز

1397 مهر

چگونه تمرکز کودکانمان را در هنگام مطالعه افزایش دهیم؟

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (4) - تمرکز

راه هایی جهت تقویت تمرکز در کودکان

1397 شهریور

کنترل تمرکز

چگونه تمرکز کنیم؛ روش‌هایی موثر برای افزایش تمرکز

1397 اردیبهشت

چگونه تمرکز دانش‌آموزان را پس از دوران تعطیلات بهبود ببخشیم؟

1396 بهمن

در مطالعه تمرکز داشته باشید

هنگام مطالعه تمرکز داشته باشید

جلوگیری از پرش ذهنی

راهکار‌های افزایش تمرکز (1)

1396 دی

راهکارهای افزایش تمرکز

1396 آبان

8 راهکار موثر برای افزایش قدرت تمرکز

1396 مهر

یک تمرین تمرکز

روش‌های تقویت تمرکز حواس و جلوگیری از حواس‌پرتی

1396 تیر

چهار راهکار مهم برای افزایش تمرکز

1396 خرداد

20 توصیه برای تقویت تمرکز (2)

20 توصیه برای تقویت تمرکز (1)

پارادوکس تمرکز!

1396 اردیبهشت

دلایل بی‌دقتی در تست‌زنی

راه‌کارهای مقابله با عوامل حواس پرتی

دعوت به حضور منظم در مدرسه

درس خواندن با تمرکز

شرایط مناسب برای مطالعه برای یک کنکوری

شناخت دقیق اولویت‌های پایانی

راهکارهایی برای تمرکز در درس و افزایش حوصله

اساس مطالعه‌ی فعال، طرح سؤال است

روش‌های بهتر تمرکز کردن

بیشتر
یاخته های بافت عصبی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا