تحلیل کنکور 94

مطالب مرتبط با تحلیل کنکور 94

1394 تیر

آریان حیدری : تحلیل دیفرانسیل کنکور ریاضی 94

مشابهت آزمون‌های کانون باکنکور سراسری انسانی94: درس روان‌شناسی

مشابهت سؤالات هندسه و گسسته کانون با کنکور ریاضی94

مشابهت آزمون‌های جامع کانون باکنکور سراسری 94:درس علوم اجتماعی

مشابهت آزمون‌های کانون باکنکور سراسری انسانی 94: فلسفه و منطق

1394 خرداد

مشابهت آزمون‌های کانون با کنکور سراسری انسانی 94: درس اقتصاد

مشابهت آزمون‌های کانون با کنکور سراسری 94: درس ریاضی

مشابهت سوالات ریاضی دوم دبیرستان در کنکور 94 و کتاب پرتکرار

بودجه‌بندی عربی اختصاصی درکنکور سراسری انسانی سال‌های 87 تا 94

کلید اولیه سنجش ، سوال و پاسخ تشریحی کنکور 94

بودجه‌بندی روان‌شناسی در کنکور سراسری انسانی سال‌های 87 تا 94

بودجه‌بندی فلسفه و منطق درکنکور سراسری انسانی سال‌های 87 تا 94

بودجه‌بندی درس جغرافیا در کنکور سراسری انسانی سال‌های 87 تا 94

بودجه‌بندی درس تاریخ در کنکور سراسری انسانی سال‌های 87 تا 94

بودجه‌بندی ادبیات اختصاصی درکنکور انسانی سال‌های 87 تا 94

بودجه‌بندی درس ریاضی در کنکور سراسری انسانی سال‌های 87 تا 94

لیلا خداوردیان : تحلیل سؤالات درس فیزیک کنکور تجربی 94

امیر محقق: تحلیل درس ریاضی کنکور انسانی 94

مهرنوش گلدوست :تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 94

رویا رحمانی : تحلیل ادبیات عمومی کنکور انسانی 94

لیلا خداوردیان : تحلیل سؤالات درس فیزیک کنکور ریاضی 94

بیشتر