مطالب مرتبط با ارزیابی آزمون

ارزیابی آزمون

۱۳۹۶ آذر

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 آذر گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 3 آذر گروه چهارم انسانی

۱۳۹۶ آبان

ارزیابی و تحلیل آزمون 19 آبان گروه چهارم انسانی

ارزیابی آزمون، معامله‌ی بُرد بُرد

ارزیابی و تحلیل آزمون 5 آبان گروه چهارم انسانی

۱۳۹۶ مهر

ارزیابی و تحلیل آزمون 21 مهر گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 مهر گروه چهارم انسانی

۱۳۹۶ شهریور

ارزیابی و تحلیل آزمون 24 شهریور سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 شهریور گروه چهارم انسانی

۱۳۹۶ مرداد

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مرداد گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 6 مرداد چهارم انسانی

۱۳۹۶ فروردین

عدم غیبت در آزمون‌ها؛ چرا؟

چگونه در آزمون وقت کم نیاوریم؟

اشکالات تایید شده آزمون‌های 24 دی ، 8 بهمن و 15 بهمن

ارزیابی آزمون در عصر جمعه

۱۳۹۵ بهمن

تحلیل و ارزیابی آزمون 15بهمن چهارم دبستانی

تحلیل و ارزیابی آزمون 15بهمن سوم دبستانی ها

تحلیل و ارزیابی آزمون 8 بهمن چها‌رمی ها

تحلیل و ارزیابی آزمون 8 بهمن سومی‌ها

۱۳۹۵ دی

تحلیل آزمون، اساس موفقیت است

۱۳۹۵ آذر

ارزیابی آزمون و نکاتی درباره‌ی آن

ارزیابی آزمون، پایه‌ی موفقیت است

دلایل غلط زدن سؤالات و راه‌حل رفع آن

زنگ ارزیابی آزمون

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (3)

۱۳۹۵ آبان

از ارزیابی آزمون نتیجه‌گیری کنید

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 آبان چهارم انسانی

۱۳۹۵ مهر

گرمای 45 درجه‌ی اهواز و آزمون روز جمعه

روزهای جمعه، بدون ارزیابی مگر می‌شود؟

۱۳۹۵ شهریور

ارزیابی آزمون از خود آزمون ارزشمندتر است

بیشتر