بازیابی

برچسب ها

مطالب مرتبط با بازیابی

1397 شهریور

بازیابی شمارش - بدون شمردن (ریاضی دهم)

بازیابی تابع (ریاضی دهم)

1397 خرداد

در دوران جمع‌بندی کتابخانه‌ی ذهنمان را منظم کنیم

1396 اسفند

دفتری برای بازیابی

1396 بهمن

بازیابی یعنی بعد از یک بار مطالعه از خودتان امتحان بگیرید

دو نکته درباره‌ی بازیابی

1396 آذر

دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازیابی

بازیابی با کتاب­های جمع ­بندی

1396 آبان

مجموعه 20 سؤالی آمادگی آزمون3 آذر چهارم انسانی

فراآزمون

بازیابی، بهترین روش یادگیری است

مجموعه 20 سؤالی آمادگی آزمون 5 آبان چهارم انسانی

1396 مهر

مجموعه 20 سؤالی آمادگی آزمون 21 مهر

1396 شهریور

تجربه بازیابی به جای بازخوانی

بازیابی آمار و احتمال (دهم)

بازیابی شمارش - بدون شمردن (دهم)

بازیابی تابع ( دهم )

تثبیت به روش بازیابی

1396 مرداد

بازیابی معادله‌ها و نامعادله‌ها (دهم)

خلاصه نکات فیزیک 3 به قلم دانشجوی مهندسی برق تربیت مدرس

خلاصه نکات زبان سوم ویژه آزمون 20 مرداد

خلاصه نکات شیمی 3به قلم دانشجوی مهندسی شیمی امیر کبیر

نکات اساسی در مرور کردن

بازیابی توان‌های گویا و عبارات جبری (دهم)

بازیابی مثلثات ( دهم )

خلاصه نکات شیمی 3 ویژه آزمون 6 مرداد

1396 تیر

بازیابی با امتحان

1396 خرداد

آزمون‌های کانون به من کمک می‌کنند تا ...

1396 اردیبهشت

خانم اجازه! سوال دارم - 96/02/14

افزایش تمرکز هفته‌ی اول آزمون با آزمون غیر حضوری

بیشتر