دیکته

مطالب مرتبط با دیکته

فروردین 1398

فعالیت هایی برای تقویت دیکته در کودکان دبستانی

چگونه به کلاس اولی‌ها کمک کنیم؟ شماره‌ی 2

آذر 1395

تمرینات پیشنهادی برای تقویت دیکته کودکان

آبان 1395

آشنایی با ۳۰ روش برای بهبود مهارت‌های نوشتن

فروردین 1395

دیکته نوشتن فرزندمان را تقویت کنیم

آذر 1394

دیکته گفتن، یک بازی جدید در خانواده‌ی ما

اسفند 1393

دیکته صوتی (14) حرف (پ)

دیکته صوتی (13) حرف (و)

دیکته صوتی (12) حرف (ک)

دیکته صوتی (11) حرف (اُ)

دیکته صوتی (10) حرف (ای)

دیکته صوتی(9) - حرف « ی»

دیکته صوتی(8) - حرف « ش»

بهمن 1393

دیکته صوتی(7) - حرف « ز »

دیکته صوتی(6) - حرف « ه »

دیکته صوتی(5) - حرف « ن »

آذر 1393

دیکته - حروف "م" و "س"

بیشتر