دین و زندگی

مطالب مرتبط با دین و زندگی

خرداد 1398

سوالات پیشنهادی دین و زندگی دهم منطبق باآزمونهای جمع بندی

اردیبهشت 1398

سوالات پیشنهادی دین و زندگی یازدهم منطبق باآزمونهای جمع بندی

فروردین 1398

آزمونک ده سوالی دین و زندگی دهم

کامنت‌های منتخب دین و زندگی (16 فروردین)

سوالات دام‌دار درس دینی 1 آزمون 7 فروردین دوازدهم هنرستان

سوالات منتخب کتاب زرد- دین و زندگی - مطابق با آزمون 7 فروردین

سوالات منتخب کتاب زرد- دین و زندگی - مطابق با آزمون 7 فروردین

شهریور 1397

چند نکته از دین و زندگی

مرداد 1397

نکاتی در مورد روش مطالعه‌ی دین و زندگی

اردیبهشت 1397

نگاه ویژه به آیات دین وزندگی کنکورهای اخیر

مرجعیت و ولایت فقیه - دین و زندگی 2

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس دینی

فروردین 1397

عیدانه ؛ بررسی آیات اندیشه و تحقیق دین و زندگی پیش 1

اسفند 1396

عیدانه 3 ؛ بررسی آیات اندیشه و تحقیق دین و زندگی 2

بررسی آیات و روایات درس 9 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی

بررسی آیات و روایات درس 8 تا 10 دین و زندگی سوم

بررسی آیات و روایات درس 8 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی

بهمن 1396

بررسی آیات و روایات درس 4 تا 7 دین و زندگی سوم

بررسی پیام آیات درس 7 دین و زندگی پیش‌دانشگاهی

مطالعه‌ی دین و زندگی در 5 مرحله

بررسی پیام آیات درس 1 تا 3 دین و زندگی سوم

تیر 1396

رسیدن به درصد‌های بالا در درس دین و زندگی

بهمن 1395

معرفی کتاب دین و زندگی جامع همگامان

دانلود رایگان خلاصه ای از کتاب اشتباهات متداول درسهای عمومی

دی 1395

دین و زندگی را چطور بخوانیم؟

آذر 1395

چند نکته برای دین و زندگی کنکور

آبان 1395

درس «دین و زندگی» را چگونه مطالعه کنیم؟

مهر 1395

هدف‌گذاری برای دین و زندگی

تیر 1395

مشاوره‌ی درس دین و زندگی برای روزهای آخر

بیشتر