کلاس درس

مطالب مرتبط با کلاس درس

1397 آذر

رایگان : کلاس‌های آنلاین مباحث آزمون 30 آذر 97

رایگان : کلاس‌های آنلاین مباحث آزمون 16 آذر 97

در کلاس درس حضور فعال داشته باشید

1397 آبان

رایگان : کلاس‌های آنلاین مباحث آزمون 2 آذر 97

تنها و با هم

سرانگشتان اشتیاق

رایگان : کلاس‌های آنلاین مباحث آزمون 18 آبان 97

1397 مهر

رایگان : کلاس‌های آنلاین مباحث آزمون 4 آبان

حضور در کلاس درس مهم است

با نوشتن آموخته‌هایتان را بازیابی کنید

1397 شهریور

جزوه نویسی

1397 مرداد

راهکار معلمان در مدیریت کلاس درس

1396 آبان

اهمیت گوش دادن در کلاس درس

مهارت‌های استفاده از فضای کلاس درس

1396 مهر

راه‌های ایجاد انگیزه در شاگردان توسط معلم

اهمیت هم‌کلاسی‌ها

اهمیت کلاس درس

اهمیت کتاب درسی را دریابید

اهمیت حضور در کلاس درس

1396 اردیبهشت

دعوت به حضور منظم در مدرسه

اساس مطالعه‌ی فعال، طرح سؤال است

1396 فروردین

در کلاس درس شنونده‌ی فعال باشید

تأثیر گوش دادن در یادگیری

سعی کنیم مطالعه‌ی مفهومی داشته باشیم

بازی با کلمات

1395 اسفند

روش تدریس غیر مستقیم ( مشاوره ای )

1395 بهمن

تحویل 15 فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی به آموزش و پرورش

ساخت بیش از 1600 کلاس درس جدید در سال تحصیلی جاری

چگونه ناتوانی یادگیری دانش آموز را تشخیص دهیم؟

مدرسه ای که نیمکت ندارد!

بیشتر