مطالب مرتبط با کلاس درس

کلاس درس

۱۳۹۶ آذر

فیلم‌های درسی آنلاین ویژه‌ی دانش آموزان کرمانشاه

۱۳۹۶ آبان

اهمیت گوش دادن در کلاس درس

مهارت‌های استفاده از فضای کلاس درس

۱۳۹۶ مهر

راه‌های ایجاد انگیزه در شاگردان توسط معلم

اهمیت هم‌کلاسی‌ها

اهمیت کلاس درس

اهمیت کتاب درسی را دریابید

اهمیت حضور در کلاس درس

۱۳۹۶ اردیبهشت

دعوت به حضور منظم در مدرسه

اساس مطالعه‌ی فعال، طرح سؤال است

۱۳۹۶ فروردین

در کلاس درس شنونده‌ی فعال باشید

تأثیر گوش دادن در یادگیری

سعی کنیم مطالعه‌ی مفهومی داشته باشیم

بازی با کلمات

۱۳۹۵ اسفند

روش تدریس غیر مستقیم ( مشاوره ای )

۱۳۹۵ بهمن

تحویل 15 فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی به آموزش و پرورش

ساخت بیش از 1600 کلاس درس جدید در سال تحصیلی جاری

چگونه ناتوانی یادگیری دانش آموز را تشخیص دهیم؟

مدرسه ای که نیمکت ندارد!

هر چه این فاصله‌ها کم‌تر باشد خودت را بهتر شناخته‌ای

۱۳۹۵ دی

استفاده از اینترنت در کلاس نمرات دانشجویان را کاهش می‌دهد

مزایای استفاده از فناوری در کلاس‌های درس

حضور مؤثر و متمرکز در کلاس درس

۱۳۹۵ آذر

به دنیای قشنگ پژوهش خوش آمدید

اهمیت پیش‌خوانی در موفقیت درسی

تمرکز حواس در کلاس درس

خانم اجازه! - 4 آذر 1395

خانم اجازه! - 1 آذر 1395

۱۳۹۵ آبان

همگام با معلم، پیش‌تر از کلاس

روش یادگیری ریاضی در کلاس

بیشتر