جشن نخبگان کنکور 92

مطالب مرتبط با جشن نخبگان کنکور 92

شهریور 1393

گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...

مهر 1392

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های برتر نابینا و کم بینا

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های زیر 10 کنکور انسانی 92

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های زیر 10 کنکور ریاضی 92

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های زیر 10 کنکور تجربی 92

فیلم جشن نخبگان 92 :گفت و گو با رتبه های یک

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های یک

شهریور 1392

جشن 20 سالگی کانون در جشن نخبگان کنکور 92 / عکس

مرداد 1392

گزارش تصویری 7 : مراسم تجلیل از نخبگان کنکور 92

گزارش تصویری 6 : رتبه های زیر 10 درجشن نخبگان کنکور 92

سخنرانی دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز در جشن نخبگان

بنیاد قلم چی میزبان رتبه های برتر کنکور 92 در تهران

گزارش تصویری 5 : رتبه های برتر کنکور 92

گزارش تصویری 4 : رتبه های برتر کشوری کنکور 92

گزارش تصویری 2 : تک رقمی های کنکور درشهرها و استان های مختلف

گزارش تصویری 1:حاشیه های جالب ازحضور رتبه های برتر در تهران

بیشتر