مطالب مرتبط با جشن نخبگان کنکور 92

جشن نخبگان کنکور 92

۱۳۹۳ شهریور

گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...

۱۳۹۲ مهر

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های برتر نابینا و کم بینا

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های زیر 10 کنکور انسانی 92

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های زیر 10 کنکور ریاضی 92

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های زیر 10 کنکور تجربی 92

فیلم جشن نخبگان 92 :گفت و گو با رتبه های یک

فیلم جشن نخبگان 92 : رتبه های یک

۱۳۹۲ شهریور

جشن 20 سالگی کانون در جشن نخبگان کنکور 92 / عکس

۱۳۹۲ مرداد

گزارش تصویری 7 : مراسم تجلیل از نخبگان کنکور 92

گزارش تصویری 6 : رتبه های زیر 10 درجشن نخبگان کنکور 92

سخنرانی دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز در جشن نخبگان

بنیاد قلم چی میزبان رتبه های برتر کنکور 92 در تهران

گزارش تصویری 5 : رتبه های برتر کنکور 92

گزارش تصویری 4 : رتبه های برتر کشوری کنکور 92

گزارش تصویری 2 : تک رقمی های کنکور درشهرها و استان های مختلف

گزارش تصویری 1:حاشیه های جالب ازحضور رتبه های برتر در تهران