مطالب مرتبط با رقابت با خود

رقابت با خود

۱۳۹۶ آبان

راه‌های تقویت مغز - 10

بهترینِ خود باشید؛ همه می‌توانند معمولی باشند

۱۳۹۶ مهر

برنامه‌ریزی برای موفقیت در کنکور (رقابت)

۱۳۹۶ خرداد

رقابت با خود؟

۱۳۹۵ دی

برنامه‌ریزی به روش قلم‌چی برای دبستانی‌ها

۱۳۹۵ آذر

شروعی دوباره با دفتر برنامه‌ریزی

ویژگی پنجم دفتر برنامه‌ریزی: رقابت با خود

چهار قدم به سوی روشی بهتر و یک ویژگی مهم در پیشرفت درسی

۱۳۹۵ آبان

آزمون‌های برنامه‌ای برای رقابت با خود

آن‌چه از شناخت دفتر برنامه‌ریزی به دست می‌آوریم

دفتر برنامه‌ریزی برای تمام لحظه‌های زندگی

عملکرد و روش‌های مختلف در بررسی دفتر برنامه‌ریزی (1)

۱۳۹۵ مهر

حس خوب رقابت با خود

۱۳۹۵ تیر

دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن (4)

۱۳۹۴ بهمن

راهکارهایی برای فراگیری همه‌ی درس‌ها

۱۳۹۴ دی

ترویج رقابت با خود توسط اولیا

۱۳۹۴ مهر

خودتان را تنها با خودتان مقایسه کنید

معیارتان صحیح باشد

۱۳۹۴ شهریور

فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید

رقابتی سالم

۱۳۹۴ تیر

جام قهرمانی با دفتر برنامه‌ریزی

۱۳۹۴ اردیبهشت

رقابت جدید، این بار برای کاهش اشتباهات

۱۳۹۳ اسفند

تلاش برای رقابت با خود

۱۳۹۳ دی

راه ساده‌ی رسیدن به موفقیت

۱۳۹۳ آذر

خودتان را قبول داشته باشید

خودم را با چه کسانی مقایسه کنم؟ (3)

خودم را با چه کسانی مقایسه کنم؟ (2)

خودم را با چه کسانی مقایسه کنم؟ (1)

خودتان را چه‌قدر قبول دارید؟

۱۳۹۳ آبان

اگر می‌خواهی کنکوری موفقی باشی، کلیک کن! (4)

بیشتر