تورق سریع

مطالب مرتبط با تورق سریع

تیر 1397

تنها راه تعیین اولویت‌ها کشف نقاط قوت است

یک سؤال و چند پاسخ / هفته‌ی آخر

بهترین پایان هفته

یادگیری مؤثر: مرور و بازنشانیِ مطالب در جایگاه خودشان

تورق سریع / قهرمان پرش سه گام خود باشید

دور آخر، تورق سریع، بیشترین راندمان!

خرداد 1397

مجله 1 تیر 97: میزگردی با حضور 8 رتبه‌ی یک‌رقمی

تیر 1396

مرور سریع آموخته‌ها، پیش به سوی موفقیت

تورق دقیق؛ چگونه؟

حال و هوای این آزمون با همه‌ی آزمون‌ها متفاوت است

وقتی کنکور، بهترین آزمون می‌شود

من شکوفاتر خواهم شد

سه کار اصلی برای این‌که دقیقه‌ی 90 گل بزنید

خلاقیت در زمین استراتژیِ تورق سریع

نکته‌ها را جور دیگر باید دید

مجله‌ی آزمون 333: میزگرد رتبه‌های برتر کنکور 95

چالش روزهای آخر؛ منحنی فراموشی را قطع کنید

علی برادران:جمع بندی ومرورنکات و فرمول‌های ریاضی کنکور

خویشتن‌داری چه اهمیتی دارد؟

منابع دوران تورق سریع

استراتژی خط پایان

تورق سریع عبوری بر یادگیری‌های تثبیت‌شده

هفته‌ی پایانی

کارویژه تا آزمون نمونه‌دولتی (تورق سریع)

هفته‌ی آخر، روز آخر و روز کنکور با رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3

هفته‌ی آخر، روز آخر و روز کنکور با رتبه‌ی 7 تجربی کشور

هفته‌ی آخر، روز آخر و روز کنکور با رتبه‌ی 30 انسانی

هفته‌ی آخر، روز آخر و روز کنکور با رتبه‌ی 1 ریاضی منطقه‌ی 3

سبُکی دلپذیر تورق سریع

یک هفته مانده به کنکور چه بخوانیم؟ (2)

بیشتر