پشتیبان برتر

مطالب مرتبط با پشتیبان برتر

اردیبهشت 1398

هنر پشتیبان، نقش پشتیبان، ویژگی‌های پشتیبان

مهر 1397

پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر کنکور

شهریور 1397

مشاوره و پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر کنکور سراسری 97

پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر

مهر 1396

کارآفرینی بنیاد قلم چی برای نخبگان بورسیه

مرداد 1396

پروژه پشتیبانی ویژه برای بورسیه‌های روستایی

برگزاری اولین آزمون کشوری پشتیبانی در تهران

فروردین 1395

تدارک یک پشتیبان خوب

بهمن 1394

تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

مرداد 1394

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

تیر 1394

نامه‌ای برای پشتیبانم (5)

نامه‌ای برای پشتیبانم (4)

نامه‌ای برای پشتیبانم (3)

نامه‌ای برای پشتیبانم (2)

نامه‌ای برای پشتیبانم (1)

اردیبهشت 1394

جلسه پشتیبان های ویژه در آزمون 4 اردیبهشت 94

اسفند 1393
آذر 1393

هفت سال تجربه‌، 18 نفر پزشکی در کنکور 93

آبان 1393

تصاویر پشتیبان های دختر مناطق تهران در جلسه 22 آبان 93

تصاویر پشتیبان های پسر مناطق تهران در جلسه 18 آبان 93

گزارش جلسه جمع بندی عملکرد پشتیبانی منطقه جنوب تهران درتابستان

مرداد 1393

برگزاری همایش پیشرفت درسی پشتیبان های دختر تهران - 26 مرداد 93

خرداد 1393

مصاحبه با پشتیبان های برتر:نجمه نطاق از شیراز

اردیبهشت 1393

مصاحبه با پشتیبان‌های برتر:محمد دوسیده از اسفراین

گفتگو با پشتیبان‌های برتر:محمد مولایی از دیواندره

گفتگو با پشتیبان‌های برتر : وحید معینی از نجف آباد

گفتگو با پشتیبان های برتر : نازنین مخملی از اردبیل

گفت و گو با پشتیبان‌های برتر : خدیجه اسماعیلی از هشتگرد

بیشتر