پشتیبان برتر

مطالب مرتبط با پشتیبان برتر

1397 مهر

پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر کنکور

1397 شهریور

مشاوره و پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر کنکور سراسری 97

پشتیبانی ویژه توسط رتبه‌های برتر

1396 مهر

کارآفرینی بنیاد قلم چی برای نخبگان بورسیه

1396 مرداد

پروژه پشتیبانی ویژه برای بورسیه‌های روستایی

برگزاری اولین آزمون کشوری پشتیبانی در تهران

1395 فروردین

تدارک یک پشتیبان خوب

1394 بهمن

تقدیر از پشتیبان‌های پیشگام در نگهداری

1394 مرداد

منطقه تهران جنوب برگزارکرد:میزان شناخت پشتیبان از دانش آموز

1394 تیر

نامه‌ای برای پشتیبانم (5)

نامه‌ای برای پشتیبانم (4)

نامه‌ای برای پشتیبانم (3)

نامه‌ای برای پشتیبانم (2)

نامه‌ای برای پشتیبانم (1)

1394 اردیبهشت

جلسه پشتیبان های ویژه در آزمون 4 اردیبهشت 94

1393 اسفند
1393 آذر

هفت سال تجربه‌، 18 نفر پزشکی در کنکور 93

1393 آبان

تصاویر پشتیبان های دختر مناطق تهران در جلسه 22 آبان 93

تصاویر پشتیبان های پسر مناطق تهران در جلسه 18 آبان 93

گزارش جلسه جمع بندی عملکرد پشتیبانی منطقه جنوب تهران درتابستان

1393 مرداد

برگزاری همایش پیشرفت درسی پشتیبان های دختر تهران - 26 مرداد 93

1393 خرداد

مصاحبه با پشتیبان های برتر:نجمه نطاق از شیراز

1393 اردیبهشت

مصاحبه با پشتیبان‌های برتر:محمد دوسیده از اسفراین

گفتگو با پشتیبان‌های برتر:محمد مولایی از دیواندره

گفتگو با پشتیبان‌های برتر : وحید معینی از نجف آباد

گفتگو با پشتیبان های برتر : نازنین مخملی از اردبیل

گفت و گو با پشتیبان‌های برتر : خدیجه اسماعیلی از هشتگرد

گفتگو با پشتیبان‌های برتر : سمیه عاشقی از عجب شیر

بیشتر