طنز آموزشي

مطالب مرتبط با طنز آموزشي

اسفند 1397

اصغرآقا وارد نیم‌سال دوم می‌شود (طنز آموزشی)

بهمن 1397

اصغر و دوست فارغ‌التحصیلش (طنز آموزشی)

اصغرآقا به مدرسه می‌رود (طنز آموزشی)

اصغر آقا و حجم زیاد درس‌ها (طنز آموزشی)

اصغرآقا تحلیل‌گر فوتبال می‌شود (طنز آموزشی)

دی 1397

اصغرآقا پیر می‌شود (طنز آموزشی)

اصغرآقا مراحل مطالعه را یاد می‌دهد (طنز آموزشی)

آبان 1397

اصغر‌ آقا و دستاوردهایش (طنز آموزشی)

کابوس اصغرآقا (طنز آموزشی)

وقتی یادگیری اصغرآقا ناقص است! (طنز آموزشی)

شهریور 1397

آزمون تستی اولیا (طنز آموزشی)

تیر 1397

اصغرآقا هدف‌گذاری می‌کند! (طنز آموزشی)

اصغرآقا ورزشکار می‌شود! (طنز آموزشی)

اصغر آقا به کتابفروشی می‌رود! (طنز آموزشی)

وقتی اصغرآقا از خواب بیدار شد! (طنز آموزشی)

جادوی کنکور! (طنز آموزشی)

مهر 1393

اندر احوالات بچه زرنگ (من و رتبه‌های برتر) 3

اندر احوالات بچه‌زرنگ (من و رتبه‌های برتر) 2

شهریور 1393

اندر احوالات بچه‌زرنگ (من و رتبه‌های برتر) 1

ورزش حرفه‌ای - طنز آموزشی

مرداد 1393

یک شب گرم مرداد - طنز آموزشی

تیر 1393

خاطرات یک بچه زرنگ - طنز آموزشی

خرداد 1393

اندر احوالات بچه زرنگ (تقویت حافظه!)

فروردین 1393

جمع‌بندی اصغرآقایی - طنز آموزشی

حرف‌های در گوشیِ نزدیک به کنکور - طنز آموزشی

بیشتر