طنز آموزشي

مطالب مرتبط با طنز آموزشي

1397 اسفند

اصغرآقا وارد نیم‌سال دوم می‌شود (طنز آموزشی)

1397 بهمن

اصغر و دوست فارغ‌التحصیلش (طنز آموزشی)

اصغرآقا به مدرسه می‌رود (طنز آموزشی)

اصغر آقا و حجم زیاد درس‌ها (طنز آموزشی)

اصغرآقا تحلیل‌گر فوتبال می‌شود (طنز آموزشی)

1397 دی

اصغرآقا پیر می‌شود (طنز آموزشی)

اصغرآقا مراحل مطالعه را یاد می‌دهد (طنز آموزشی)

1397 آبان

اصغر‌ آقا و دستاوردهایش (طنز آموزشی)

کابوس اصغرآقا (طنز آموزشی)

وقتی یادگیری اصغرآقا ناقص است! (طنز آموزشی)

1397 شهریور

آزمون تستی اولیا (طنز آموزشی)

1397 تیر

اصغرآقا هدف‌گذاری می‌کند! (طنز آموزشی)

اصغرآقا ورزشکار می‌شود! (طنز آموزشی)

اصغر آقا به کتابفروشی می‌رود! (طنز آموزشی)

وقتی اصغرآقا از خواب بیدار شد! (طنز آموزشی)

جادوی کنکور! (طنز آموزشی)

1393 مهر

اندر احوالات بچه زرنگ (من و رتبه‌های برتر) 3

اندر احوالات بچه‌زرنگ (من و رتبه‌های برتر) 2

1393 شهریور

اندر احوالات بچه‌زرنگ (من و رتبه‌های برتر) 1

ورزش حرفه‌ای - طنز آموزشی

1393 مرداد

یک شب گرم مرداد - طنز آموزشی

1393 تیر

خاطرات یک بچه زرنگ - طنز آموزشی

1393 خرداد

اندر احوالات بچه زرنگ (تقویت حافظه!)

1393 فروردین

جمع‌بندی اصغرآقایی - طنز آموزشی

حرف‌های در گوشیِ نزدیک به کنکور - طنز آموزشی

بیشتر