دوران جمع‌بندي

برچسب ها

مطالب مرتبط با دوران جمع‌بندي

تیر 1398

نکات روز کنکور

قسمت دوم: 135 سوال اختصاصی تجربی (مشترک بین دو نظام) تورق سریع

جزوه تورق سریع فصل اول ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی ویژه کنکور

رتبه‌های برتر کنکور 95 از روز آخر خود می‌گویند

جمع‌بندی فیزیک یازدهم با 60 سؤال مهم - امیرحسین برادران

رتبه‌های یک‌رقمی 96 از بهترین کار خود قبل از کنکور می‌گویند

100 سوال اختصاصی (دوازدهم ریاضی نظام جدید) برای هفته تورق سریع

جمع‌بندی ریاضی تجربی کنکور نظام جدید با 90 تست

سؤال‌های مشترک دو نظام آزمون جامع7 تیر- درس ریاضی

قسمت اول: 145 سوال اختصاصی تجربی (نظام جدید) برای تورق سریع

روزهای مانده تا کنکور

رتبه‌های برتر کنکور 95 از هفته‌ی آخر خود می‌گویند

رتبه‌های یک‌رقمی از هفته‌ی اخر و روز آخر خود می‌گویند

محمدعلی سعادتی از تاریخچه‌ی تورق سریع می‌گوید

سؤال‌های مشترک دو نظام آزمون جامع 7 تیر- درس زیست‌شناسی

سؤال‌های مشترک دو نظام آزمون جامع 7 تیر - درس زمین‌شناسی

گزیده‌ی نکات تستی واژگان 15 سال کنکور سراسری (شماره6)

کارهای مهمِ هفته‌ی آخر تا کنکور

گزیده‌ی نکات تستی واژگان 15 سال کنکور سراسری (شماره5)

گزیده‌ی نکات تستی واژگان 15 سال کنکور سراسری (شماره4)

گزیده‌ی نکات تستی واژگان 15 سال کنکور سراسری (شماره3)

گزیده‌ی نکات تستی واژگان 15 سال کنکور سراسری (شماره2)

تورق سریع درس فیزیک ویژه‌ی کنکور 98

قهرمان فصل آخر: فرهاد باقری بنی، رتبه 179 تجربی

سوالات درک مطلب ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (2)

سوالات درک مطلب ویژه دانش آموزان منحصرا زبان (1)

گزیده‌ی نکات تستی واژگان 15 سال کنکور سراسری (شماره1)

بیشتر