کتاب زرد اختصاصي

مطالب مرتبط با کتاب زرد اختصاصي

1397 اسفند

با کتاب زرد، کنکور را به خانه ببرید

1397 خرداد

در دوران جمع‌بندی کتابخانه‌ی ذهنمان را منظم کنیم

1397 اردیبهشت

اپلیکیشن موبایل کتاب زرد : فیلم حل سوالات و تخمین رتبه

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت سوم

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت اول

پاسخ کاظم قلم‌چی به سؤالات دانش‌آموزان برتر تبریز

1396 آذر

کتاب زرد اختصاصی، نقشه راهنمای کنکور

1396 خرداد

اهمیت کتاب زرد اختصاصی

روش سه روز یک بار را جدی بگیرید

با کتاب زرد اختصاصی زمان را در دست بگیرید

کتاب زرد اختصاصی بهترین منبع کنکور

1396 فروردین

فواید کتاب زرد اختصاصی

1395 بهمن

کتاب زرد رشته‌ی انسانی با ویرایش جدید منتشر شد

1395 خرداد

در دوران جمع‌بندی به فرزندم چه گفتم؟

دوران جمع‌بندی و 7 نکته

دوران جمع‌بندی و اولویت‌بندی مباحث

چگونه در ایام جمع‌بندی، رتبه‌ی خود را تخمین بزنیم؟

روش صحیح جمع‌بندی (خردادماه)

اندر فواید کتاب زرد اختصاصی

با هم به کوه می‌رویم: حتماً؛ تنهایی: شاید

1395 اردیبهشت

جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

1394 تیر

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (1)

1394 خرداد

بازی برد برد سه روز یک‌بار

1394 اردیبهشت

متفاوت بودن خود موفقیت است (3)

متفاوت بودن خود موفقیت است (2)

چند نکته در مورد کتاب‌های دوران جمع‌‌بندی

کتاب زرد اختصاصی مهم‌ترین منبع مطالعاتی در دوران جمع‌بندی

1393 خرداد

پیشرفت یعنی تثبیت یادگیری‌ها (داستان آموزشی 1)

شما یک رتبه برتری هستید

دوربین شما - اولین آزمون جمع‌بندی با کتاب‌ زرد اختصاصی

بیشتر