بورسیه قلم چی

مطالب مرتبط با بورسیه قلم چی

1397 تیر

گفتگو با علی محمد رضوی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

گفتگو با جعفر شریعتی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

اهدا دفترچه نمونه سوالات کنکور به خط بریل به بورسیه‌های نابینا

اهداء کتاب به بورسیه‌های بنیاد قلم چی در سال 97

افزایش کیفیت و کمیت در بورسیه هاى شبستر

1397 خرداد

گزارش بورسیه بنیاد قلم چی در نمایشگاه کتاب تهران

ترویج فرهنگ بورسیه دانشجویی در دانشکده فنی و حرفه ای

گفتگو با داود صیقلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

1397 اردیبهشت

گفتگو با عشرت رجبلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

افزایش بورسیه‌های بنیاد قلم چی در میانه با همکاری معتمدین

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت چهارم

جلسات استانی معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

نخستین جلسه شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی در سال 97

گفتگو با زهرا جلالی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

برنامه بورسیه بنیاد قلم چی در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

1397 فروردین

ثبت نام بورسیه بنیاد قلم چی در استان‌ها (آمار 12 ساله)

اهدای کیف و توپ به دانش آموزان دبستان ادب کریق شهرستان نیر

خبرنامه شماره(23) بنیاد قلم چی منتشر شد

گفتگو با محمود مولائی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

ارسال زودهنگام کتاب برای بورسیه‌های بنیاد قلم چی در سال 97

در 12سال گذشته: سال 96 بیشترین آمار بورسیه توسط بنیاد قلم چی

تعداد بورسیه‌های نمایندگی بندرکنگ و چارک فراتر از هدفگذاری

خبرنامه شماره(19) بنیاد قلم چی منتشر شد

1396 اسفند

انعقاد تفاهم نامه جدید بنیاد قلم چی و کمیته امداد

پیوستگی بورسیه‌های بنیاد قلم چی در سال 96

مدرسه قلم چی فارسان در گفت و گو با روح الله رسولی

بیست و نهمین جلسه شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی برگزار شد

گردهمایی بورسیه‌های بنیاد قلم چی از دانشگاه فنی دخترانه ولیعصر

گردهمایی 100 بورسیه بنیاد قلم چی از دانشگاه خواجه نصیر

1000 بورسیه بنیاد قلم چی برای فرزندان فرهنگیان در سال 96

بیشتر