آموزش عربی

مطالب مرتبط با آموزش عربی

اردیبهشت 1398

سوالات پیشنهادی عربی یازدهم منطبق باآزمونهای جمع بندی

نکات ترجمه :ترجمه مفعول مطلق تاکیدی و نوعی

نکات ترجمه : نحوه‌ی ساخت انواع ماضی در عربی

فروردین 1398

اسلوبهای دو ترجمه ای

آزمونک ده سوالی عربی زبان قرآن 1

اسفند 1397

فعل‌های متشابه عربی- قسمت اول

آذر 1397

درسنامه و نکات کنکوری عربی مبحث اشکال الفعل1

شهریور 1397

مطالبی که مناسب است در مورد درس عربی بدانیم ...

اردیبهشت 1397

چند نکته از عربی ( سری چهارم )

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 30سوالی از درس عربی عمومی و اختصاصی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس عربی اختصاصی

فروردین 1397

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس عربی عمومی

جمع‌بندی نیم‌سال اول عربی پیش‌دانشگاهی

اسفند 1396

عیدانه 2؛ درک مطلب عربی

چند نکته از عربی (سری سوم)

آبان 1396

چند نکته از عربی (سری دوم)

مهر 1396

سوالات آمادگی آزمون 21 مهر (عربی عمومی) همه‌ی رشته‌ها

شهریور 1396

روش مطالعه عربی از نگاه رتبه 91 کنکور

چند نکته از عربی (سری اول)

مرداد 1396

معرفی کتاب‌های عربی عمّار

معرفی کتاب واژه نامه جامع عربی عمّار (هفتم، هشتم، نهم)

اردیبهشت 1395

چگونه عربی بخوانیم؟

جمع‌بندی «ترجمه، تعریب و مفهوم» عربی

فروردین 1394

نکات مهم عربی عمومی با موضوع استثناء و منادا

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس عربی

اسفند 1393

نگاه منطقی به مطالعه درس زبان عربی

عربی همگام با برنامه‌ی راهبردی

روش مطالعه‌ی من در درس عربی

بهمن 1393

عربی را اینگونه خواندم و "موفق شدم"

نکات مهم عربی عمومی ویژه‌ی آزمون 8 اسفند

بیشتر