برنامه‌ی تابستان

برچسب ها

مطالب مرتبط با برنامه‌ی تابستان

1396 شهریور

پایان تابستان و شروع سال تحصیلی جدید

خودتان را برداشت کنید

آتش‌بس مطالعاتی در پایان شهریور

استقبال از مهر

تابستان زمان کسب عادات و آزمون و خطا

تابستان را با قدرت و انگیزه‌ی بیش‌تری ادامه دهید

تابستان و انواع کارنامه

موفقیت در کنکور با تلاش هوشمندانه

نگاه به آینده در تابستان

مهارت عامل اصلی موفقیت بعد از جلسه‌ی اتمام حجت

هدف از نگاه به گذشته در برنامه‌ی تابستان

حواسمان به آب هست؟

پنج گنج موفقیت در تابستان (مرحله سوم)

1396 مرداد

تابستان فصل آزمون و خطاست

پنج گنج موفقیت در تابستان (مرحله‌ی دوم)

از چه زمانی در آزمون‌ها ثبت نام کنیم؟

فواید و نتایج ثبت نام در آزمون‌های کانون

بهتر کردن تجربیات سال تحصیلی قبل

نیمی از تابستان گذشت

هنگام ثبت نام در آزمون برنامه‌ای به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

درس خواندن در تابستان

انتخاب واحد برای تابستان

نگاه به آینده، نیم‌نگاهی به گذشته

تابستان فصلی از دفتر سرنوشت

برای مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی در تابستان از کجا شروع کنم؟

نگاه به آینده در یک افق روشن

برنامه‌ریزی و مطالعه در تابستان

تأثیر نگاه به آینده در ایجاد انگیزه‌ی مطالعه در تابستان

انتخاب واحد

آغاز برنامه‌ریزی از تابستان

بیشتر