برنامه‌ی تابستان

برچسب ها

مطالب مرتبط با برنامه‌ی تابستان

خرداد 1398

زود شروع کنید تا کامروا شوید

اردیبهشت 1398

برنامه‌‌ریزی برای تابستان را آغاز کنیم

تابستان و نگاه به آینده

یازدهمی‌ها ، شروع از آخر (2)

کامنت دانش آموزان : شروع مطالعه در تابستان

یازدهمی‌ها ، شروع از آخر (1)

تابستان و نگاه به گذشته

اهمیت تابستان برای سال دهم و یازدهمی ها

بهمن 1397

برای تابستان و سال بعد چه برنامه‌ای دارید؟

شهریور 1397

روزهای پایانی تابستان

سیدرسول اسلامی: شما مهم هستید چون کارهای مهمی انجام می‌دهید

اهمیت مرور در آزمون جمع بندی شهریور

اهمیت کتاب‌های زرد عمومی در تابستان

تابستان و تعادل در مطالعه‌ی تستی و تشریحی

پایان تابستان، فصل جمع‌بندی

ماهیت انتقالی دوران تابستان

بهترین همراه شما در تابستان

تابستان فصل جبران است

تابستان فرصت خوب یادگیری فرزندان

تابستان زمان چه کارهایی است؟

نگاه به گذشته، ضرورت تکرار مکررات

مرداد 1397

تابستان، فرصتی برای شناخت بیش‌تر خود

تابستان، اوقات خودمان را هدر ندهیم

وقتی پسرم سر کار می‌رود!

زمانی از جنس طلا

توجه به ادبیات در اوقات فراغت تابستان

تابستان است

تیر 1397

ارزش افزوده‌ی سیستمی، دستاورد تابستان

دو برنامه‌ی ویژه برای دو کنکور متفاوت

من در تابستان موفق می‌شوم

بیشتر