تابع

مطالب مرتبط با تابع

1397 آبان

چند پرسش و پاسخ از تابع (آزمون 18 آبان)

1397 مرداد

چند نکته در مورد رسم نمودار توابع به کمک انتقال

1397 تیر

نمونه سوال تستی ریاضی 2 منطبق بر آزمون 5مرداد

1396 بهمن

تست حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

1395 دی

علی برادران:جمع بندی نکات تابع درجه2 ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمعبندی نکات مبحث لگاریتم ویژه جمع بندی نیمسال اول

1395 آبان

شفیعی: دوست دارم از کی‌روش یاد بگیرم

1395 تیر

علی برادران:جمع بندی مجبث تابع درجه دو

1395 خرداد

حسین اسفینی:جمع‌بندی نکته‌های ترکیب توابع و تابع وارون

1392 دی

نکات مهم مبحث جدید آزمون 27 دی سوم انسانی ـ عربی

نکات مهم مبحث جدید آزمون 27 دی سوم انسانی ـ ریاضی

خلاصه مطالب درس ریاضی آزمون 27 دی سوم تجربی

خلاصه درس شیمی 3 27 دی سوم ریاضی+ سوال‌های مرتبطکنکور 92

خلاصه درس شیمی 3 آزمون 27 دی سوم تجربی

1392 آذر

نکاتی درباره‌ی تابع توانی درس ریاضی ـ آزمون 6 دی سوم انسانی

مشاوره ریاضی سوم تجربی 6 دی

روش یادگیری بازه و نسبت‌های مثلثاتی

نکات مهم مبحث تابع توانی از ریاضی 22 آذر سوم انسانی

نگاهی سریع به تابع معکوس ویژه ی آزمون 8 آذر

1392 آبان

خلاصه مطالب درس ریاضی آزمون 8 آذر سوم تجربی

مشاوره ریاضی سوم تجربی 24 آبان

1392 مهر

نکات مهم مبحث جدید آزمون 10 آبان سوم انسانی ـ ریاضی

خلاصه مطالب درس ریاضی آزمون 10 آبان سوم تجربی

ریاضی در آزمون 26 مهر سوم انسانی

آرش طهماسبی :تدریس دیفرانسیل،مبحث تابع ،در فرصت برابر

گزیده نکات درسی-تابع قدرمطلق

1392 شهریور

نکاتی برای یادگیری بهتر مبحث تابع

1392 مرداد

رشد قدی تابع ارتقای بهداشت عمومی است

بیشتر