برچسب

مطالب مرتبط با برنامه‌ی راهبردی

برنامه‌ی راهبردی

۱۳۹۵ دی

کانون هم مسیر و هم هدف است

موفقیت هم برنامه می‌خواهد

برای آزمون‌های برنامه‌ای مهارت‌های خود را تقویت کنید

برنامه‌ی راهبردی و امتحانات مدرسه

از پنجم دبستان تا رتبه‌ی 38 کنکور همراه با آزمون‌های برنامه‌ای

گفت‌وگو با مهلا خیاط، دانش‌آموز تجربی با میانگین تراز 7862

نکات ویژه و مهم برای موفقیت در آزمون 24 دی

دوران ویژه

قهرمانان پیشرفت/ از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 298 امسال

۱۳۹۵ آذر

گفت‌وگو با عرفان عزیزخانی، دانش‌آموز برتر ریاضی با تراز 8118

گفت‌وگو با رتبه‌های 5 و 206 ریاضی از ساوه / یاران دبستانی

اکنون زمان بازی است

گفت‌وگو با محسن نیکویی، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 8000

ایستگاه جبرانی، فضای امن مطالعاتی

قهرمانان پیشرفت/ از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 377 امسال

برنامه‌ی راهبردی آزمون را با دفتر برنامه‌ریزی شخصی‌سازی کنید

یک‌برنامه‌ای بودن مهم است

تجربه بهترین ابزار استفاده از زمان است

از یک‌برنامه‌ای بودن آزمون‌ها تا یک‌برنامه‌ای بودن مطالعه

گفت‌وگو با امیررضا نشانی‌مقدم، دانش‌آموز برتر ریاضی باتراز8468

گزینش منابع برترین‌ها یا گزینش برترین منابع

گفت‌وگو با عبدالرحمن اشکوه، رتبه‌ی 1 انسانی منطقه‌ی 3

ضرورت هماهنگی با برنامه‌ی راهبردی

ارزیابی آزمون، پایه‌ی موفقیت است

از آزمون‌های برنامه‌ای غافل نشوید

از چهارم دبستان تا دانشگاه صنعتی شریف همراه با آزمون‌ها

آزمون غیر حضوری و اهمیت آن

آن‌چه عیان است چه حاجت به بیان است

برنامه‌ی راهبردی ابزاری مناسب برای آرامش و اعتمادبه‌نفس

یک‌برنامه‌ای بودن

بیشتر