برنامه‌ی راهبردی

برچسب ها

مطالب مرتبط با برنامه‌ی راهبردی

1397 فروردین

دانلود برنامه راهبردی آزمون‌های کانون در تابستان 97

1396 بهمن

نیم‌سال دوم به سراغ برنامه‌ی راهبردی بروید

یک مدل پیشنهادی ، برای مطالعه مطابق با بودجه بندی آزمون انسانی

مدیرانی استراتژیست با کمک برنامه‌ی راهبردی

1396 دی

شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

اصلاحیه‌ی برنامه آزمون دروس فیزیک و شیمی یازدهم هنرستان

1396 آذر

دکمه‌ی بازگشت در برنامه‌ی راهبردی

مهم‌ترین پیش‌خوانی برنامه‌ی راهبردی

1396 آبان

Gps خود را روشن کنید

بیایید از نو شروع کنیم

تا ثریا نمی‌رود دیوار کج

پنجره‌ی باز و نیمه‌باز در برنامه‌ی راهبردی

1396 مهر

کاظم قلم چی:برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 21 مهر 96 + فایل صوتی

دست‌های پنهان برنامه راهبردی

کدام زوج درس را برای نیم‌سال اول انتخاب می‌کنید؟

تعادل در مطالعه از ویژگی‌های برنامه راهبردی

1396 شهریور

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 24 شهریور 96 + فایل صوتی

مقاله کاظم قلم چی : برنامه راهبردی آزمون‌های کانون

1396 مرداد

برنامه‌ی راهبردی و پروژه‌های کوچک

گفت‌وگو با محسن نیکویی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

تأثیر نگاه به آینده در ایجاد انگیزه‌ی مطالعه در تابستان

برنامه‌ی راهبردی چهارم انسانی و انتخاب واحد

برنامه‌ی راهبردی تابستان

فرمول انسان‌های موفق

نگاه به گذشته و پایه‌گذاری بنایی جدید با اصول استاندارد

پیش‌خوانی درس‌ها در تابستان

انتخاب واحد تابستان

1396 فروردین

منطق برنامه‌ی راهبردی

پروژه‌ی هفتم، یک ادامه‌ی منطقی و آرام

بیشتر