انتخاب رشته اول دبیرستان

مطالب مرتبط با انتخاب رشته اول دبیرستان

آبان 1397

معرفی مشاغل ویژه‌ی نهمی ها: معرفی شغل وکیل

مرداد 1397

معرفی شغل داروساز

معرفی شغل دندان پزشک

معرفی شغل پزشک

تیر 1397

معرفی مشاغل وی‍ژه نهمی ها:معرفی شغل چشم پزشک

خرداد 1397

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:کارشناس علوم تغذیه ای

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مردم شناسی

معرفی مشاغل ویژه نهمی ها:مهندسی مواد و متالورژی

فروردین 1396

هفتمی‌ها، هشتمی‌ها و نهمی‌ها به انتخاب رشته فکر کنید

خرداد 1395

انتخاب رشته‌ی تحصیلی از رؤیا تا واقعیت

هدایت تحصیلی چیست؟

فروردین 1395

تجربه‌ی شیرین و متفاوت نهمی‌ها

بهمن 1394

یک انتخاب مهم

خرداد 1394

فصلی برای ساختن فردا!

اردیبهشت 1394

اتنخاب رشته برای اول دبیرستانی ها

انتخاب رشته یا انتخاب شغل آینده

اولین تصمیم مهم زندگی

انتخابی برای آینده

فروردین 1394

انتخاب رشته از دید رتبه‌های برتر (5)

انتخاب رشته از دید رتبه‌های برتر (4)

انتخاب رشته از دید رتبه‌های برتر (3)

یک انتخاب دوست‌‌داشتنی

انتخاب رشته از نگاه رتبه‌های برتر (2)

نکاتی برای انتخاب رشته

بر سر دوراهی انتخاب رشته

چگونه بهترین انتخاب رشته را داشته باشیم؟

بهمن 1393

انتخاب رشته از دید رتبه‌های برتر (1)

انتخاب رشته‌ی آگاهانه پلی به سوی آینده (اول دبیرستانی‌ها)

اولی‌ها کجای قصه‌اند؟

آبان 1393

انتخاب رشته‌ی عاقلانه؛ اول دبیرستانی‌ها بخوانند

بیشتر