تجهيز کتابخانه و مدارس

مطالب مرتبط با تجهيز کتابخانه و مدارس

1398 اردیبهشت

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در دره شهر استان ایلام

تجهیز کتابخانه 4 دبیرستان در بشاگرد توسط بنیاد قلم چی

تجهیز سالن مطالعه دبیرستان شبانه روزی در منطقه دشتیاری

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی در بمپور

1397 اسفند

تجهیز 3 مرکز آموزشی در شوش دانیال توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه و سایت کامپیوتری دبیرستان تیزهوشان در قائن

اهدای تجهیزات کامپیوتری دانشکده توانبخشی از سوی بنیاد قلم چی

1397 بهمن

تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه در شهر دهاقان

تجهیز کتابخانه حوزه علمیه در مشکین شهر

تجهیز کتابخانه عمومی در شهرضا توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه قلم چی پژوهش سرای دانش آموزی شهر قائن افتتاح شد

1397 دی

افتتاح مرکز همایش و 3 قرائتخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

1397 آذر

افتتاح کارگاه کامپیوتری تجهیزشده مجتمع آموزشی نابینایان محبی

تجهیز قرائتخانه 6خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1397 آبان

تجهیز دانشکده الهیات دانشگاه تهران توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه دبستان ساعی در اراک توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 3 دبیرستان در اندیمشک توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه در سیب و سوران توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در سراوان توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در تکاب توسط بنیاد قلم چی

1397 مهر

تجهیز سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه در دهاقان

دبیرستان 12 کلاسه فرزانگان قلم چی شهر اراک افتتاح شد

دبستان قلم چی منطقه 11 تهران افتتاح و بهره برداری شد

1397 شهریور

«آزمایشگاه نانوتکنولوژی قلم چی» پژوهش سرای رامسر افتتاح شد

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در آبدانان توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط بنیاد قلم چی تجهیز شد

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در تبریز توسط بنیاد قلم چی

1397 مرداد

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در عنبر آباد توسط بنیاد قلم چی

1397 تیر

اهدا رایانه به یک مدرسه در ایوان غرب توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در شهر تویسرکان توسط بنیاد قلم چی

بیشتر