تجهيز کتابخانه و مدارس

مطالب مرتبط با تجهيز کتابخانه و مدارس

1397 شهریور

«آزمایشگاه نانوتکنولوژی قلم چی» پژوهش سرای رامسر افتتاح شد

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در آبدانان توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط بنیاد قلم چی تجهیز شد

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در تبریز توسط بنیاد قلم چی

1397 مرداد

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در عنبر آباد توسط بنیاد قلم چی

1397 تیر

اهدا رایانه به یک مدرسه در ایوان غرب توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در شهر تویسرکان توسط بنیاد قلم چی

افتتاح کارگاه کامپیوتری تجهیز شده مجتمع نابینایان نرجس

هوشمندسازی دبستان کرامت قار در شهرستان سنندج

هوشمندسازی دبیرستان استعدادهای درخشان در قروه استان کردستان

هوشمندسازی دو کلاس در دبستان علی اکبر طالبی در شهرری

هوشمندسازی 14 کلاس در مجتمع آموزشی قلم چی دورود استان لرستان

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه فرزانگان 1 در منطقه 6 تهران

هوشمندسازی دبیرستان پسرانه شهید مدنی در منطقه 2 تهران

هوشمندسازی مجتمع آموزشی حاجی بابایی در خزانه بخارایی تهران

اهدای 10 تخته وایت برد به هنرستان طهرانی مقدم درمنطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه 3 مدرسه در چالدران توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در شهر ملکان توسط بنیاد قلم چی

1397 خرداد

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در پاکدشت توسط بنیادقلم چی

هوشمندسازی دبیرستان شهید ناهیدی در جلفا در آذربایجان شرقی

هوشمندسازی دبیرستان عفت در شهرستان وزوان در استان اصفهان

بهره برداری از هنرستان فنی تجهیزشده توسط بنیادقلم چی در بروجرد

هوشمندسازی 2 مدرسه در شهرستان تفرش در استان مرکزی

هوشمندسازی 2 مدرسه در شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی

تجهیز کتابخانه یک مدرسه در منطقه 8 تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 3 مدرسه در شهرستان ازنا در استان لرستان

هوشمندسازی 3 مدرسه درشهرستان یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمد

1397 اردیبهشت

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در هرمزگان

بیشتر