مطالب مرتبط با تجهيز کتابخانه و مدارس

تجهيز کتابخانه و مدارس

۱۳۹۶ شهریور

تجهیز 6 مدرسه در خراسان جنوبی به وسایل ورزشی به زودی

اهداء 20 رایانه به دبیرستان دخترانه در نظر آباد

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه در 3 مدرسه شهرستان فردوس

هوشمندسازی دبیرستان نمونه دولتی حضرت رسول اکرم (ص) در طبس

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی پنجم اردیبهشت در طبس

هوشمندسازی دبستان پسرانه شاهد ثامن الائمه در شهرستان طبس

۱۳۹۶ مرداد

هوشمندسازی دبستان شهید رحیمیان در روستای شیرمرد تکاب

هوشمندسازی دبستان پاسداران درروستای مایین بلاغ تکاب

هوشمندسازی دبستان سلمان در روستای احمدآباد تکاب

هوشمندسازی دبستان طالقانی در روستای زره شوران تکاب

هوشمندسازی دبستان شهدای انگورد در روستای انگورد تکاب

تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه دانشکده فنی و حرفه ای توسط بنیاد قلم چی

704 پروژه هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه در 595 مدرسه

اهداء کتاب به 77 کتابخانه کرمانشاه توسط بنیاد قلم چی

۱۳۹۶ تیر

اهداء 10 رایانه به دبیرستان حاج ناصر ابطحی توسط بنیاد قلم چی

اجرای 100پروژه هوشمندسازی مدارس توسط بنیاد قلم چی تا ماه آینده

تجهیز 15 کتابخانه روستایی استان اصفهان توسط بنیاد قلم چی

۱۳۹۶ خرداد

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی فردوسی در طبس

تجهیز کتابخانه دبیرستان شهدای محراب در ابوزیدآباد آران وبیدگل

تجهیز کتابخانه هنرستان نمونه شهید نصیرزاده در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان شاهد شهید مطهری در منطقه 4 تهران

تجهیز کتابخانه دبستان دخترانه شهید افشاریان در منطقه 9 تهران

تجهیز کتابخانه دبستان دولتی خاقانی در روستای ریه تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه پسرانه شهید مطهری در اراک

تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه فرهنگیان دارالفنون در اراک

تجهیز کتابخانه دبستان دخترانه شهید باهنر در شهرستان اراک

۱۳۹۶ اردیبهشت

تجهیز کتابخانه دبیرستان شبانه روزی شهیده سمیه در سروآباد

تجهیز کتابخانه دبیرستان شبانه روزی شهید کاظمی در سروآباد

تجهیز کتابخانه دبیرستان شبانه روزی شهید سهیل وزیری در کهنوج

بیشتر