لامسه

مطالب مرتبط با لامسه

1394 بهمن

تلویزیون‌های 9 بعدی هوشمند در راهند

1394 شهریور

با این دستکش دیگر آتش و باران را در بازی‌ها حس کنید

1394 مرداد

ابداع پوست الکترونیکی به رهبری دانشمند ایرانی

1394 تیر

حقایقی شگفت‌انگیز درباره حس لامسه

1394 اردیبهشت

رباتی با حس لامسه

1393 اسفند

انگشت مصنوعی با قابلیت حس لامسه ساخته شد

جزئیات بی‌سابقه از رویدادهای حسی مناطق مغزی

1392 بهمن

ساخت دست مصنوعی دارای حس لامسه

1392 شهریور

حس لامسه، پیچیده‌تر از تصورات پیشین است

با حس لامسه بشنوید

با حس لامسه بشنوید!

1392 تیر

پوست مصنوعی آینده با حس همزمان لامسه، رطوبت و دما

1392 خرداد

اولین دست بیونیکی مجهز به حس لامسه در جهان ساخته شد

1392 اردیبهشت

حس لامسه پوست مصنوعی، قوی‌تر از پوست طبیعی می‌شود

1391 بهمن

نخستین «دست مصنوعی دارای حس لامسه» جهان آماده پیوند شد

1391 شهریور

موفقیت محققان ایرانی در ساخت سیستم لامسه‌‌یی تشخیص شریان و گرفتگی آن

1391 خرداد

لامسه ربات‌ بر انسان‌ غلبه کرد

بیشتر