انیمیشن

مطالب مرتبط با انیمیشن

1398 فروردین

انیمیشن آموزشی زمین‌شناسی - گسل- ویژه فارغ‌التحصیلان

انیمیشن آموزشی زمین‌شناسی - گسل

1396 آذر

انیمیشن تبادل گرمایی

انیمیشن طیف نشری خطی

انیمیشن قانون گازها

انیمیشن تغییر حالت مواد

1396 مهر

انیمیشن رسانش گرمایی

1396 مرداد

انیمیشن ساختار مواد در مقیاس نانو

انیمیشن توان

انیمیشن انرژی درونی

انیمیشن ساختار مواد و اتم

انیمیشن انرژی مکانیکی

انیمیشن انرژی پتانسیل کشسانی

انیمشین انرژی پتانسیل گرانشی

1396 تیر

انیمشین کار با نیروی ثابت

انیمشین انرژی جنبشی

1395 بهمن

معرفی رشته پویانمایی (انیمیشن) در هنرستان

1395 دی

 ابداع دقیق‌ترین مترونوم جهان

1395 آذر

طراحی لباس هوشمند برای انیمیشن‌سازی

1395 شهریور
1395 مرداد

انیمیشن معرفی رشته‌های مهندسی

1395 اردیبهشت

معرفی لوح ضمیمه کتاب شیمی 3( سوم دبیرستان)

1393 آذر

انیمیشن های آموزشی و تعاملی ویژه ی مقطع شما

1393 شهریور

جریان همرفتی در زمین

1393 تیر
1393 فروردین

چهار شکل، چهار وزن

1392 بهمن

انیمیشن تعادل نیروها

انیمیشن جدول یکی و ده تایی برای دبستانی ها(قسمت24)

بیشتر