مطالب مرتبط با خودنگاری آزمون

خودنگاری آزمون

۱۳۹۶ آبان

خودنگاری را تمرین کنید

۱۳۹۶ شهریور

خودنگاری، راهی برای کنترل هیجانات

۱۳۹۵ بهمن

این خودنگاری‌های تأثیرگذار

۱۳۹۵ آذر

خودنگاری پایانی

۱۳۹۵ آبان

خودنگاری آغازین و پایانی آزمون و نقشی که دارد

۱۳۹۵ تیر

خودنگاری آزمون

۱۳۹۵ خرداد

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (5)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (4)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (3)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (2)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (1)

اهمیت خودنگاری

۱۳۹۴ دی

در چند سطر احساس خودتان را از امتحان بنویسید

۱۳۹۴ آذر

بنویسید تا به آرامش برسید

۱۳۹۴ آبان

شیوه‌ی صحیح برگزاری آزمون (2)

اهمیت نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

۱۳۹۴ مهر

احساس من از نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

۱۳۹۴ شهریور

با خودنگاری آرامش را به قلب و مغزت هدیه بده

۱۳۹۴ اردیبهشت

خودنگاری، دریچه‌ای برای کنترل

۱۳۹۴ فروردین

خودنگاری آزمون از نگاه غلامحسین فرشادی

۱۳۹۳ بهمن

خودنگاری‌های‌تان را بنویسید

آموخته‌های کانونی (4)

۱۳۹۳ دی

خودنگاری آغازین و پایانی دانش‌آموزان برتر تهران - 5 دی 93

خودنگاری قبل و بعد ازآزمون

۱۳۹۳ آبان

استراتژیست

۱۳۹۳ شهریور

قصه‌ی روزهای آزمون را بنویسید

۱۳۹۳ تیر

بهترین شروع آزمون با خودنگاری آغازین

۱۳۹۲ مهر

احساستان را بنویسید

مثبت‌اندیشی در خودنگاری قبل و بعد از آزمون