انگیزه

مطالب مرتبط با انگیزه

1397 مهر

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (5) - انگیزه

1397 شهریور

خودتان را تشویق کنید

دفتر برنامه ریزی و تابستان

1397 تیر

سه راه برای تغییر نگرش خود به زندگی

1396 آذر

چگونه در دانش‌آموزان انگیزه‌ی لازم را برای یادگیری ایجاد کنیم؟

1396 آبان

انگیزه و انگیزش: یک تفاوت معنی‌دار

1396 شهریور

راهبردهای افزایش انگیزه در دانش‌آموزان

عوامل مختلفی منجر به کاهش انگیزه در دانش‌آموزان

1396 اردیبهشت

انگیزه‌ی درونی، مهم‌ترین عامل قبولی در کنکور

لیگ‌یک: گل محمدی با پیروزی تمام کرد

کریمی: سال آینده قطعا در نفت نیستم

استراحت طولانی‌مدت؛ هرگز!

1396 فروردین

عواملی که ما را از رسیدن به هدف بازمی‌دارند

تبدیل رؤیا به هدف

راه‌های ایجاد انگیزه برای درس خواندن

روش‌های ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان

مطالعه از مطالب آسان به دشوار

1395 اسفند

دورانی طلایی

چگونه دانش آموزان را شیفته تمرین‌های درسی کنیم؟

1395 بهمن

هدف از درس خواندن چیست؟

انگیزه عامل اصلی موفقیت

چگونه ناتوانی یادگیری دانش آموز را تشخیص دهیم؟

چگونه برای ادامه‌ی تحصیل برنامه‌ریزی کنیم؟

سخنی با اولیا درباره‌ی نیم‌سال دوم

نتایج هفته بیستم فوتسال؛ جشنواره گل حفاری

جهانبخش: صددر‌صد در آلکمار می‌مانم

دستاوردهای نیم‌سال اول، انگیزه برای نیم‌سال دوم

چند نکته‌ی مؤثر و مفید برای مطالعه

1395 دی

بهبود کیفیت مطالعاتی (1)

ضرب انگیزشی

بیشتر