مطالب مرتبط با انگیزه

انگیزه

۱۳۹۶ آذر

چگونه در دانش‌آموزان انگیزه‌ی لازم را برای یادگیری ایجاد کنیم؟

۱۳۹۶ آبان

انگیزه و انگیزش: یک تفاوت معنی‌دار

۱۳۹۶ شهریور

راهبردهای افزایش انگیزه در دانش‌آموزان

عوامل مختلفی منجر به کاهش انگیزه در دانش‌آموزان

۱۳۹۶ اردیبهشت

انگیزه‌ی درونی، مهم‌ترین عامل قبولی در کنکور

لیگ‌یک: گل محمدی با پیروزی تمام کرد

کریمی: سال آینده قطعا در نفت نیستم

استراحت طولانی‌مدت؛ هرگز!

۱۳۹۶ فروردین

عواملی که ما را از رسیدن به هدف بازمی‌دارند

تبدیل رؤیا به هدف

راه‌های ایجاد انگیزه برای درس خواندن

روش‌های ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان

مطالعه از مطالب آسان به دشوار

۱۳۹۵ اسفند

دورانی طلایی

چگونه دانش آموزان را شیفته تمرین‌های درسی کنیم؟

۱۳۹۵ بهمن

هدف از درس خواندن چیست؟

انگیزه عامل اصلی موفقیت

چگونه ناتوانی یادگیری دانش آموز را تشخیص دهیم؟

چگونه برای ادامه‌ی تحصیل برنامه‌ریزی کنیم؟

سخنی با اولیا درباره‌ی نیم‌سال دوم

نتایج هفته بیستم فوتسال؛ جشنواره گل حفاری

جهانبخش: صددر‌صد در آلکمار می‌مانم

دستاوردهای نیم‌سال اول، انگیزه برای نیم‌سال دوم

چند نکته‌ی مؤثر و مفید برای مطالعه

۱۳۹۵ دی

بهبود کیفیت مطالعاتی (1)

ضرب انگیزشی

راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و تأثیر آن در پیشرفت

با انرژی و انگیزه پیش بروید

۱۳۹۵ آذر

انگیزه و انگیزش

انگیزه همان هدف است

بیشتر