امتحان

برچسب ها

مطالب مرتبط با امتحان

1397 آبان

‍ برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه منتشر شد

از همین امروز برای معدل 20

1397 تیر

چگونه با استرس بعد از امتحان کنار بیایم؟ (بخش دوم)

چگونه با استرس بعد از امتحان کنار بیایم؟ (بخش اول)

برنامه‌ریزی برای آمادگی در امتحانات

عملکرد خود را در امتحانات بهبود دهید

روش‌هایی برای آمادگی در امتحانات مهم

چگونه خود را برای امتحانات آماده کنیم؟

1397 خرداد

نمونه سوال امتحانی عربی نیم سال دوم نهم

نمونه سوال امتحانی ریاضی نیم سال دوم نهم

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نیم سال دوم نهم

نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نیم سال دوم نهم

نمونه سوال امتحانی علوم نیم سال دوم نهم

نمونه سوال امتحانی فارسی نیم سال دوم نهم

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نیم سال دوم نهم

1397 اردیبهشت

نقش خانواده در آرامش دانش آموزان در امتحانات

1396 دی

حل نمونه سوال امتحانی-کانال هشتم-1

کتاب اشتباهات متداول و برنامه ویژه کانون در دوره امتحانات

ایام امتحانات با کتاب کار ریاضی ششم دبستان

برنامه‌ی ویژه‌ی دوران امتحانات چهارم انسانی - ادبیات عمومی

امتحانات نیم‌سال اول رسید

تجربه آرامش و موفقیت در امتحانات مدارس با رعایت چند اصل ساده

برنامه‌ی ویژه‌ی ریاضی برای دوران امتحانات

برنامه‌ی ویژه‌ی ادبیات اختصاصی برای دوران امتحانات

توجه کنکوری‌ها به کتاب درسی در زمان امتحانات

در ایام امتحانات از چه منبعی همراه با کتاب درسی استفاده کنیم؟

در این روزها چگونه معدلم را افزایش دهم؟

کاهش نگرانی ناشی از امتحانات

روش‌های پیشنهادی برای مطالعه در دوران امتحانات نیم‌سال اول

منابع مطالعاتی و امتحانات

بیشتر